SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Maciejowski

Maciejowski h. Ciołek, v. Maciejewski, rodzina małopolska, wygasła w głównej swojej gałęzi, wywodzi się z Maciejowic w ziemi stężyckiej.
Z tej rodziny: 1 arcybiskup gnieźnieński prymas a zarazem kardynał, 1 biskup, 2 ministrów, 1 wojewoda i 5 kasztelanów 1532 — 1611.
Posiadali majątki w pow. stężyckim, czerskim i lubelskim.
Pierwszym, który występuje w aktach jest Andrzej Ciołek z Maciejowic i Rozniszewa 1407 r.
Jedna gałąź przeniosła się na Litwę, i w ich ręku były tam następujące dobra: Świsłocz w pow. grodzieńskim, Oginiów w upickim 1590, Borejkiszki w wiłkomierskim. Inna znów gałąź osiedliła się w woj. przemyskim, gdzie w ich posiadaniu był majątek Kruszelnica.
Są jednego pochodzenia z Ciołkami Ostrołęckimi z Ostrołęki.

• BERNARD Maciejowski (1548–1608), biskup łucki i krakowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski 1606-1608.
• STANISŁAW Maciejowski, kasztelanin przemyski.
• KATARZYNA z Maciejowskich Wapowska, c. Stanisława, kasztelanka przemyska, właścicielka wielu dóbr w pow. przemyskim.
• STANISŁAW Maciejowski s. Stanisława, brat Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej, kasztelan sandomierski, marszałek dworu królowej Barbary, kasztelan wojnicki, marszałek nadworny koronny; wierszopis i mówca.

Źródło:
Bon. XVI 218-223; Kos. I.

Maciejowski h. Grabie, z Maciejowic w pow. wiślickim. Mikołaj z Maciejowic, dowiódł szlachectwa w Wiślicy 1428 r. (Rocz.Herald. III).

Źródło: Bon. XVI 223.

Maciejowski h. Janina, v. Maciejewski, rodzina małopolska z Maciejowic w pow. wiślickim. Wieś Maciejowice nabył 1246 r. od opata jędrzejowskiego komes Mścigniew, syn Marcina z Kurozwąk.
Niektórzy z nich pisali się Maciejowskimi z Maciejowic na Budziszowicach, na których też dziedziczyli. Dziedziczyli ponadto na Zysławicach 1597, Pomianowie, Chobendzy i Kamienicy w Krakowskiem 1636.
Podpisali elekcję Augusta II 1697 z ziemią dobrzyńską, Stanisława Leszczyńskiego 1733 i Stanisława Augusta 1764 z woj. sandomierskim. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1854.

Źródło: Bon. XVI 224-225.

Maciejowski h. Jastrzębiec, v. Maciejewski, rodzina małopolska z Maciejowic pod Książem, dawniej Maciejczowice lub Maciejkowice. Wieś ta w części należała do rodu Gryfów w XIV-XV stuleciu. Są prawdop. jednego pochodzenia z Cudzynowskimi v. Czudzinowskimi herbu Jastrzębiec. Posiadali m.in. części Janikowic w opoczyńskim 1577, Borowa, Potoka i Zdziemierzyc 1562-1581.
Wittyg wymienia Stanisława, dzierżawcę Zawadki w lelowskim 1564 r. i daje mu herb Pobóg, ale to prawdopodobnie Jastrzębiec-Boleścic.

Źródło: Bon. XVI 225-226.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz