SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 26 września 2009

Ambroziewicz

Ambroziewicz h. Poraj, rodzina litewska, z której Stanisław i Marcin wylegitymowani ze szlachectwa w halickim sądzie grodzkim 1782 r.

piątek, 25 września 2009

Bełza

Bełza h. Jastrzębiec odm., stara mieszczańska rodzina krakowska, wymieniana w aktach krakowskich od r. 1456; nobilitowana przez króla Zygmunta III w 1591. Z tej rodziny: Marcin, konsul krakowski, przyjaciel Mikołaja Kopernika, ojca astronoma, ok. 1458 r.; Erazm, nobilitowany

Borejsza

Borejsza h. Wadwicz, rodzina litewska, z której Samuel dzielny wojownik 1592 r., Alojzy rejent trybunału litewskiego.

Borysławski

Borysławski h. Szreniawa, rodzina małopolska, pisząca się z Miłkowic, pochodząca od Mierosława z Nakła; później osiedliła się na Rusi Czerwonej i na Podolu.

czwartek, 24 września 2009

Choiński

Choiński h. Korczak, v. Chojeński, rodzina pochodząca z ziemi bielskiej, później przeniosła się do Wielkopolski. Wyszli ze wsi Choiny. Borkowski myli chyba tę rodzinę z Chojeńskimi herbu Abdank, którzy też czasem pisali się Choiński. Zob. Chojeński herbu Abdank

Chołodecki

Chołodecki h. Białynia, rodzina wołyńska, z której jedna linia osiedliła się na Rusi Czerwonej, wylegitymowana ze szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim 1783 r.

środa, 23 września 2009

Darowski

Darowski h. Ślepowron, vel Weryha-Darowski, rodzina czerwonoruska, używająca przydomku Weryha. Podobno wywodzi się od Wojsiełka czyli Wasyla, syna Mendowsa, pochwyconego przez Tatarów, którego po powrocie z niewoli nazwano Weryhą. Z nich Zygmunt sławny rębacz za

Dolaczko

Dolaczko h. własnego, rodzina siedmiogrodzka, przybyła do Polski wraz z królem Stefanem Batorym. Polski indygenat, wraz z nadaną przez króla wsią Puszkarze w woj. grodzieńskim, otrzymała 9 II 1580 r. Nadania oraz indygeant potwierdził król Stanisław August 20 XII 1794 r.
Herb ich przedstawia — w polu czerwonym, zwróconego w lewo rycerza w bogatym płaszczu, opartego o działo, w prawej ręce lont zapalony trzymającego; w hełmie pięć piór strusich.

niedziela, 20 września 2009

Gorzycki

Gorzycki h. Doliwa, rodzina wielkopolska, pisząca się z Gorzyc. W XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Siemiginówka w Galicji.

Horodyski

Horodyski h. Korczak, licznie rozrodzona rodzina czerwonoruska, używająca przydomków: Abramowicz, Bratko, Jadwiszczak, Kamatiak, Maciejczak, Czobotowicz, Onańczyk, Prokopiak, Puhacz i Żurawel. W XIX stuleciu byli właścicielami następujących dóbr w Galicji: Żabińczyki, Krogulec, Kociubińce, Tłusteńkie, Babiniec i Wasylkowce, wszystkie w pow. husiatyńskim.

sobota, 19 września 2009

Hoszowski

Hoszowski h. Sas, licznie rozrodzona rodzina czerwonoruska, pochodząca z Hoszowa w ziemi lwowskiej, wymieniana w aktach grodzkich lwowskich od 1464 r. Używali następujących przydomków: Hłochan, Hołdysz, Jurfiniec, Kubarycz, Markowicz, Misiewicz, Siarkowicz, Stasiewicz i Stecewicz.

Janicki

Janicki h. Rola, rodzina wielkopolska, osiedlona na Rusi Czerwonej; pisała się z Janic.

Janiszewski

Janiszewski h. Ostoja, vel Janiszowski, rodzina małopolska, z Janiszowa w pow. radomskim, parafia Radom. Z tego samego Janiszowa wyszli też Janiszewscy herbów Półkozic i Pobóg. Boniecki wyprowadza ich z Janiszowa obok Piotrawina, w powiecie lubelskim, z którego wyszli także

Janowski

Janowski h. Janina, rodzina małopolska, z której jedna gałąź osiedliła się na Rusi Czerwonej; pisała się z Byłutowic. W XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Dudary na Białej Rusi.

sobota, 5 września 2009

Uleniecki

Uleniecki h. Przerowa, vel Uliniecki, Ulaniecki, Ulanicki, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Uleniec, dawniej Ulinicz vel Ulenicz, w ziemi czerskiej, w parafii Worów, obecnie woj. mazowieckie, wymieniana w aktach czerskich od 1413 r. (AGZ Czersk).

Family genealogy of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Polish

GENEALOGY of the Polish-Lithuanian Commonwealth
families in pdf files

The genealogies here developed are part of a project aimed at creating Polish Biographical and Genealogical Dictionary (PSBG) - a set of structured, biographical and genealogical information on families of the Polish-Lithuanian Commonwealth - a kind of modern armorial.
Genealogies of individual families are preceded by an introduction on the name, its varieties, origin, places of settlement, family estates, offices held, etc.