SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 19 września 2009

Janiszewski

Janiszewski h. Ostoja, vel Janiszowski, rodzina małopolska, z Janiszowa w pow. radomskim, parafia Radom. Z tego samego Janiszowa wyszli też Janiszewscy herbów Półkozic i Pobóg. Boniecki wyprowadza ich z Janiszowa obok Piotrawina, w powiecie lubelskim, z którego wyszli także
Janiszewscy Junoszyce i Strzemieńczykowie, jednak później dodaje, iż mogą się też wywodzić Janiszowa pod Zawichostem (Bon.). Stanisław, Benedykt i Jakub Janiszewscy herbu Ostoja, synowie Stanisława, zeznawali akta w Lublinie 1646 r. (Zap. Lub.). Jan, pochowany w Sandomierzu 1646 r. (Star. Mon.). Z tego rodu Janiszewscy podpisali z woj. lubelskim i z ziemią czerską elekcje 1669 i 1697. Zostali wylegity- mowani ze szlachectwa w sądzie grodzkim bełskim 1782, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Byli również na Litwie, w powiecie owruckim. 

Źródła: Bon. t.8/192-198; Krzep.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.5/350-351.


Janiszewski h. Strzemię, rodzina małopolska, wymieniana od 1632 w aktach lubelskich, pisała się z Janiszowa (Janiszewa) k/ Piotrawina w pow. lubelskim, tego samego z którego wywodzą się Janiszewscy herbu Junosza. Jedna i druga rodzina używała przydomku Piotrawin, jakoby na pamiątkę wspólnego pochodzenia z Piotrem (Piotrawinem), wskrzeszonym przez św. Stanisława. Jedna ich gałąź przeniosła się na Ruś Czerwoną. W XVIII stuleciu byli właścicielami dóbr Lipnica Górna w pow. jasielskim, w Galicji.

• WŁADYSŁAW Feliks z Janiszowa Janiszewski (1829-po 1881), s. Stanisława i Agnieszki Żurowskiej, inżynier w Marosvasarhely na Węgrzech; ż. Regina Silberleitner (ok. 1840-po 1870); dzieci: Włodzimierz, Armand, Adrianna.

Źródła: Bork. Rocz. t.1/474-475. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz