SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


Strona główna
Zajmujemy się gromadzeniem, analizą oraz porządkowaniem 
informacji biograficzno-genealogicznych 
dotyczących rodów Rzeczypospolitej 
(lub z nią powiązanych), 
a także animacją projektu -  


Weź udział w redakcji Słownika - umieść genealogię w PSBG.
Pobierz aktualną wersję PSBG w formacie przeszukiwalnego pliku pdf.


Opracowane genealogie są częścią projektu, mającego na celu stworzenie Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego — zbioru uporządkowanych informacji biograficzno-genealogicznych dotyczących rodzin Rzeczypospolitej — czegoś w rodzaju współczesnego herbarza.

Genealogie poszczególnych rodzin poprzedzone są wstępem dotyczącym nazwiska, jego odmian, pochodzenia, rozsiedlenia rodzin, posiadanych przez nie majątków, piastowanych urzędów, itd.
Krótkie biogramy zawierają dane pozwalające na szybką identyfikację osoby. Ułożone są w porządku alfabetyczno-pokoleniowym.

W pracy tej wykorzystywane są liczne źródła, publikowane i niepublikowane, współcześnie dostępne, począwszy od dawnych opracowań, zapisów urzędowych i metrykaliów, spisów mieszkańców itd., a kończąc na nekrologach, rodzinnych stronach internetowych i informacjach uzyskanych bezpośrednio od członków rodzin.
Pliki w formacie PDF aktualizowane są na bieżąco. Dodawane są opracowania kolejnych nazwisk, uzupełniane wpisy rodzin już opracowanych.

W pracach nad Słownikiem udział może wziąć każdy. Zapraszamy do współpracy, co wiąże się z możliwością nieodpłatnego dostępu do poszczególnych części materiałów PSBG. W rezultacie otrzymujecie Państwo genealogię własnej rodziny w dokumencie, który można łatwo wydrukować i uzupełniać.
Dane zastrzeżone - dotyczące osób żyjących - nie zostaną opublikowane. 

Prosimy o nadsyłanie własnych materiałów. Pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza