SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


czwartek, 16 lipca 2009

Bochdan

Bochdan h. Bończa, v. Bohdan, dawna rodzina w ziemi przemyskiej, w której już w XVII stuleciu posiadała majątek Nehrybkę. Wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Galicji w 1782.

sobota, 11 lipca 2009

Bobaszyński

Bobaszyński h. Sas, w woj. witebskim; właściciele dóbr Sobolewszczyzna i Tołoczyńsk 1649 r.

Źródło: Bon.; Urus. I 243.

Boban

Boban h. Pobóg, w Inflantach 1793 r.; wylegitymowani w Cesarstwie 1837 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Źródło: Urus. I 243.

piątek, 10 lipca 2009

Błoniewski

Błoniewski h. Hełm, v. Błoniowski, dziedziczyli w woj. kijowskim w 1713 r. Wylegitymowani w Cesarstwie 1837—1860 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Źródło: Urus. I 237.

Błoniewski h. Nałęcz, v. Błoniowski, w pow. radomskim 1751 r.

• ANTONI Błoniewski (ok. 1720-po 1752), s. Józefa, chorąży wojsk koronnych 1752; ż. Katarzyna Kromberk (ok. 1720-po 1750); dzieci: Jakub, Ignacy, Józef, Franciszek.

Źródło: Urus. I 237.

niedziela, 5 lipca 2009

Błeszczyński

Błeszczyński h. Prus I, v. Błeszyński, jednego pochodzenia z Błeszyńskimi herbu Oksza i wspólnie z nimi pochodzą od Gelhornów in. Gielhornów, mieszczan krakowskich, którzy w XVI stuleciu, nabywszy majątek Błeszno pod Częstochową, rozdzielili się na dwie linie, jedną, piszącą się Błeszyński i używającą herbu Oksza, i drugą, piszącą się Błeszczyński z herbem Prus I.

• JULIAN Błeszczyński (ok. 1800-1871), s. Mikołaja, kapitana wojsk pol. 1812 r., i Matyldy Kausch, heraldyk, zajmował się m. in. pochodzeniem rodziny Błeszczyńskich; otrzymał przyznanie szlachectwa w Królestwie 1848 r. z zasady stopnia oficerskiego swego ojca.

Źródło: Urus. I 232.

Błażewicz

Błażewicz h. Trzaska, właściwym nazwiskiem tej rodziny ma być Błażejewski (Błażejowski), które zmienili na Błażewicz, przeniósłszy się z Korony do Litwy; licznie rozrodzeni, lecz mało zamożni. Podpisali konfederację olkienicką 1700 r., konwokację generalną litewską 1764 r. i elekcję Stanisława Augusta tegoż roku. Wylegitymowani w Cesarstwie 1859 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. Zob. Błażejewicz

Źródło: Urus. I 230.

Błażejewicz

Błażejewicz h. Nałęcz, udowodnili szlachectwo w gub. grodzieńskiej przed r. 1830.

Źródła: Urus. I 229.

Błażejewicz h. Sas vel Błażewicz, w W. Ks. Litewskim i na Białej Rusi, mają przydomek Juchniewicz (Juchnowicz). Podpisali pospolite ruszenie 1698 r. i elekcję Stanisława Augusta 1764 r. z woj. połockim. Z nazwiskiem Błażewicz wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1848 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej. Inni (osób 24), wylegitymowani w Cesarstwie 1846 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej. W tejże guberni wylegitymowani z przydomkiem Juchnowicz (osób 42) w 1863 r. Zob. Błażowski h. Sas

Źródła: Urus. I 229-230.

sobota, 4 lipca 2009

Błaszkowski

Błaszkowski h. Abdank, rodzina małopolska; jej wieś gniazdowa to zapewne Błaszkowa w pow. pilzneńskim, parafia w Brzyskach.

• NI. Błaszkowski h. Abdank, w imieniu klasztoru mogilskiego (Mogiła k/ Krakowa) wyciska swą pieczęć przy opłacie poboru ze wsi Moniaczkowice w woj. krakowskim 1571.
(Księgi poborowe).

Źródło: Wit. 33; SGKP I 246.
 Błaszkowski h. Korab, rodzina wielkopolska, ze wsi Blaszki w pow. sieradzkim. Boniecki zaliczył ich do Ostojów (uzup., s.178), ale w tej samej wsi w XI w. występowali też i Korabici (MRPS, t.IV, supl., nr 573). 

Źródło: Dw. Teki.
 
Błaszkowski h. Łabędź, z Błaszkowa, większość heraldyków wywodzi tę rodzinę z Wielkopolski, z woj. poznańskiego. W XIX stuleciu nie było tam jednak wsi o takiej nazwie (SGKP). Wydaje się raczej, iż wyszli ze wsi Błaszków w pow. koneckim, parafia Odrowąż. Z woj. poznańskim podpisali elekcje Władysława IV 1632 r. i Jana III 1697 r. Pełnili urzędy ziemskie w pow. latyczowskim (1778).

• MIKOŁAJ Błaszkowski (ok. 1356-ok. 1409), burgrabia, sędzia grodzki łęczycki.
• MIKOŁAJ Błaszkowski, ksiądz, prałat żmudzki, później kanonik smoleński, kanclerz wileński 1645 r. i
proboszcz par. św. Kazimierza w Wilnie.
• NI. Błaszkowski, brat poprzedniego, jezuita, kanonik smoleński, kanclerz diec. wileńskiej 1645; w zakonie jezuickim rządził kolegium braunsberdzkim i prowincją litewską.
 

Źródło: Nies.; Bon.; Urus. I 229.

Błaszkowski h. Ostoja, rodzina wielkopolska, z Błaszek in. Błaszkowic w pow. sieradzkim, gdzie współdziedziczyli jeszcze w 1535. Świąszek, syn Chociesława z Błaszek, ma dowieść swego szlachectwa i herbu Mościc (Ostoja) w Sieradzu 1415, a Swema z Błaszkowic świadczy w Sieradzu 1400 roku. (Paw). 

Źródło: Bon. uzup. 178.

czwartek, 2 lipca 2009

Blum

Blum h. Blumberg, wg Wielądka rodzina niemiecka, osiedlona w Inflantach, z których przeniosła się do Polski.

• JAN Bernard Blum, konsyliarz królewski i zawiadowca kopalń solnych w 1750 r.

Źródło: Urus. I 228.

Blum h. Brodzic, zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1819 r.

Źródło: Urus. I 228.