SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


czwartek, 16 lipca 2009

Bochdan

Bochdan h. Bończa, v. Bohdan, dawna rodzina w ziemi przemyskiej, w której już w XVII stuleciu posiadała majątek Nehrybkę. Wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Galicji w 1782.

sobota, 11 lipca 2009

Bobaszyński

Bobaszyński h. Sas, w woj. witebskim; właściciele dóbr Sobolewszczyzna i Tołoczyńsk 1649 r.

Źródło: Bon.; Urus. I 243.

Boban

Boban h. Pobóg, w Inflantach 1793 r.; wylegitymowani w Cesarstwie 1837 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

piątek, 10 lipca 2009

Błoniewski

Błoniewski h. Hełm, v. Błoniowski, dziedziczyli w woj. kijowskim w 1713 r. Wylegitymowani w Cesarstwie 1837—1860 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Źródło: Urus. I 237.

Błoniewski h. Nałęcz, v. Błoniowski, w pow. radomskim 1751 r.

• ANTONI Błoniewski (ok. 1720-po 1752), s. Józefa, chorąży wojsk koronnych 1752; ż. Katarzyna Kromberk (ok. 1720-po 1750); dzieci: Jakub, Ignacy, Józef, Franciszek.

Źródło: Urus. I 237.

niedziela, 5 lipca 2009

Błeszczyński

Błeszczyński h. Prus I, vel Błeszyński, jednego pochodzenia z Błeszyńskimi herbu Oksza i wspólnie z nimi pochodzą od Gelhornów in. Gielhornów, mieszczan krakowskich, którzy w XVI stuleciu, nabywszy majątek Błeszno pod Częstochową, rozdzielili się na dwie linie, jedną,

Błażewicz

Błażewicz h. Trzaska, właściwym nazwiskiem tej rodziny ma być Błażejewski (Błażejowski), które zmienili na Błażewicz, przeniósłszy się z Korony do Litwy; licznie rozrodzeni, lecz mało zamożni. Podpisali konfederację olkienicką 1700 r., konwokację generalną litewską 1764 r.

Błażejewicz

Błażejewicz h. Nałęcz, udowodnili szlachectwo w gub. grodzieńskiej przed r. 1830.

sobota, 4 lipca 2009

Błaszkowski

Błaszkowski h. Abdank, rodzina małopolska; jej wieś gniazdowa to zapewne Błaszkowa w pow. pilzneńskim, parafia w Brzyskach.

czwartek, 2 lipca 2009