SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


niedziela, 31 maja 2009

Biejko

Biejko h. Jastrzębiec, v. Bieyko, wylegitymowani w Cesarstwie 1861-1868 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. Zob. Biejkowski h. Jastrzębiec.

Źródło: Urus. t.1/173.

Biegoń

Biegoń h. Czudnochowski, v. Biegoń-Czudnochowski, otrzymali w 1802 r. w Prusach zatwierdzenie dawnego polskiego szlachectwa z przydomkiem Czudnochowski.
Herb — w polu srebrnym dwie belki czerwone.

Źródło: Urus. I 172.

piątek, 29 maja 2009

Bichniewicz

Bichniewicz h. Pielesz, wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej w latach 1830, 1841, 1849, 1852, 1857-1867. Byli właścicielami dóbr Bogdany, Witowce i Beynarów w gub. kowieńskiej w 1882 r.

Źródło: Urus. I 166-167.

Bibułowicz

Bibułowicz h. Przyjaciel, wylegitymowani w Cesarstwie 1854 i 1859 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej.

Źródło: Urus. I 166.

Bibułowicz h. Ślepowron, wnuk jednego z B-czów h. Przyjaciel został wylegitymowany w Cesarstwie i zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej 1865 r. z herbem Ślepowron.

Źródło: Urus. I 166.

środa, 27 maja 2009

Betko

Betko h. Trzaska, v. Bedko, w pow. pińskim, wylegitymowani w Cesarstwie 1857 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej. Obecnie najwięcej osób noszących to nazwisko mieszka w pow. Augustów i Sokółka, oraz w Warszawie.

• JAN Betko (1797-po 1831), powstaniec 1830/31; adiutant gen. Rożnieckiego, w powstaniu major 5 pułku ułanów; po klęsce emigrował do Francji; ur. w Dołgopołach gub. mińskiej.


Źródła: Urus. I 149; Bartk.: Krosnowski 1847, s. 17. - Księga kontroli 388. k. 117.

niedziela, 24 maja 2009

Bereżecki

Bereżecki h. Kościesza, v. Bereziecki, Berezecki, dawna rodzina rusko-wołyńska, wzięli nazwisko od dóbr Bereziec w starostwie krzemienieckim, gdzie dziedziczyli 1525.
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1835, 1847 i 1853.

Źródło: Urus. I 141.

Berdowski

Berdowski h. Jastrzębiec, w woj. wileńskim, gdzie dziedziczyli dobra Talmontowszczyzna 1693 r.
Udowodnili szlachectwo w gub. wileńskiej 1829 r.

Źródło: Urus. I 137.

Berdowski h. Lubicz, bojarzy wiłkomierscy, cytowani w Metr. Litew. 1528 r.
Sprawowali urzędy ziemskie w pow. lidzkim w połowie XVI stulecia.
Wylegitymowani w Cesarstwie 1830 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Źródło: Urus. I 137.

środa, 13 maja 2009

środa, 6 maja 2009

Babiański

Babiański h. Dębno, zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1799 r., wylegitymowani w Cesarstwie w latach 1836-1865. Obecnie (2012) Babiańscy zamieszkują powiaty: gdański, malborski i olsztyński. 

• ALEKSANDER Babiański (1853-1931), działacz polityczny, społeczny i narodowy, adwokat, generał w służbie rosyjskiej, zdymisjonowany 1899, poseł do III Dumy rosyjskiej z gub. permskiej, jako tamtejszy właściciel ziemski, działacz partii kadeckiej, mecenas i wydawca gazety polskiej Dziennik Petersburski 1909, członek i prezes kilku organizacji polskich, działacz w kręgu kościoła św. Katarzyny w Petersburgu (LB).
 

• BRONISŁAW Babiański (1862-1939?), generał dywizji WP, odznaczony KW; ur. na Grodzieńszczyźnie. Od marca 1921 w stanie spoczynku. Osiadł w Warszawie. We wrześniu 1939 udał się w okolice Grodna. W październiku aresztowany przez NKWD, zaginął bez śladu (GPN).

Źródła: Urus. I 56; L. Bazylow, Polacy w Petersburgu (LB); Generałowie Polski Niepodległej (GPN).

wtorek, 5 maja 2009

Arynek

Arynek h. Lubicz, v. Harynek, także Arynka, dawna i zamożna, lecz już wygasła rodzina mazowiecka; w ziemi czerskiej 1564. Według Milewskiego byli herbu Lubicz, wg Bonieckiego - herbu Abdank.
Dziedziczyli dobra Mijanowo 1472, Niedziałka i Chrośle w ziemi czerskiej 1564. W ziemi czerskiej piastowali też urzędy ziemskie.

Źródła: Nies.; Bon.; Urus. t.1/50.

niedziela, 3 maja 2009

Arcimowicz

Arcimowicz h. Prawdzic, wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty okręgu białostockiego z herbem Prawdzic, pomimo, że bliscy ich krewni używali herbu Szreniawa.
Z tej rodziny: Wiktor, tajny radca i senator rosyjski 1865 r., przez kilka lat wiceprezes Rady Stanu w Królestwie.