SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 29 sierpnia 2009

Mitarnowski

Mitarnowski h. Prus II (in. Wilczekosy), rodzina litewska, o której wspomina Niesiecki, jakkolwiek Paprocki i Okolski jej nie wymieniają.

Milowicz

Milowicz h. Mikuliński, rodzina żmudzka, której starożytności dowodzi fakt, iż jej przodek Milus, syn Ginejda, podpisał na sejmie w Horodle unię Litwy z Koroną, a na pamiątkę tego Milowicze używają dewizy w herbie: "Unia Litwy z Polską". Do czasów konfederacji barskiej posiadali dobra Melniszki, Oksztyny i Zabołoki na Żmudzi, w pow. wiłkomirskim. Później w ich posiadaniu był m. in. Modryń, Modryniec i Bereść w pow. hrubieszowskim, oraz Dymitrówka na Wołyniu.

Śmigielski

Śmigielski h. Łodzia, v. Szmigielski, Szmygielski, rodzina wielkopolska, pisała się ze Śmigla; jednego pochodzenia z Opalińskimi, Bnińskimi i Moszyńskimi herbu Łodzia.

Iwiński

Iwiński h. Łodzia, rodzina wielkopolska, jednego pochodzenia z Tomickimi herbu Łodzia, i dlatego pisali się z Tomic, a dziedziczyli na Iwnie. Gniazdem ich jest prawd. wieś Iwno k/ Kostrzyna i Pierzchna.

Horbowski

Horbowski h. Korczak, v. Zaranek-Horbowski, rodzina litewska z woj. brześciańskiego, ich właściwym nazwiskiem jest Zaranek, a Horbowski — przydomkiem.

piątek, 28 sierpnia 2009

Dobrzyński

Dobrzyński h. Jelita, pochodzą z woj. kaliskiego, w XIX wieku zamieszkiwali jednak głównie w Galicji.W ich posiadaniu były m.in. następujące majątki ziemskie: Chwałowice w pow. proszowskim, Jastrzębie, Rożnów i Zagórza w pow. sądeckim, Klecie i Bukowina w pow.

środa, 26 sierpnia 2009

Kraszkowski

Kraszkowski h. Nałęcz, rodzina wielkopolska, wg Niesieckiego są jednego pochodzenia z Raczyńskimi i pierwotnie nosili nazwisko Małyski. Jeden z Małyskich miał dwóch synów, z których pierwszy ożenił się z dziedziczką Kraszkowa, dając początek rodzinie Kraszkowskich, a drugi z dziedziczką Raczyna, zapoczątkowując rodzinę Raczyńskich.

Lekszycki

Lekszycki h. Warnia vel Leksicki, rodzina małopolska, pisali się z Lekszyc (Leksic) w pow. wiślickim, par. kościeleckiej, a w dokumentach urzędowych występują już 1388 r. Jedna gałąź przeniosła się do Wielkopolski, gdzie zamieszkiwała jeszcze w XIX wieku. Prócz Lekszyc posiadali dobra Bobin, Gruszów, Stradlice, Mozgawa (1576-1631) w woj. sandomierskim.

• FRANCISZEK Lekszycki (ok. 1600-XII 1668), s. Jana, dziedzica Mozgawy, i Anny Międzygórskiej, malarz; jego wysoko cenione obrazy znajdują się w klasztorze bernardyńskim w Krakowie, jak również w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Źródła:
Żych. I 136-137.

Średziński

Średziński h. Leliwa, vel Szredziński, Szredzieński, Śrzedziński, Srzedziński, Srzedzieński, pisali się z Leszna, lecz gniazdem ich ma być wieś Średno in. Srzedno (wg Niesieckiego: Średnie) w ziemi chełmskiej.

Pszonka

Pszonka h. Janina, rodzina w woj. lubelskim starodawna, a głośna za króla Zygmunta Augusta przez Stanisława, założyciela sławnej Rzeczypospolitej babińskiej.

Nieznański

Nieznański h. Topór, rodzina osiadła w woj. płockim, gdzie posiadali m.in. majątek Słupsk, należący do nich przez kilka wieków.
Podpisali elekcję Stanisława Augusta w 1764 z woj. sieradzkim.


• JÓZEF Nieznański (ok. 1750-ok. 1820), szambelan króla Stanisława Augusta, a po rozbiorze Polski senator; ż. Anna Zielińska; dzieci: Monika.

ŹródłoŻych. I 124.

sobota, 22 sierpnia 2009

Schlichtyng

Schlichtyng h. własnego (in. Szlichtyngowa) v. Szlichtyng, właściwie Schlichting, rodzina pochodzenia niemieckiego zamieszkująca głównie na Śląsku i w Wielkopolsce; pisali się zawsze z Bukowca.

• JAN Andrzej Szlichtyng (Schlichting) z Bukowca, sędzia ziemski wschowski 1633, poseł na sejmy.

• SAMUEL Szlichtyng (Schlichting) z Bukowca, rotmistrz królewski, z sejmu 1683 r. komisarz do rozgraniczenia Śląska.

Źródła: Stup. III 46.

piątek, 21 sierpnia 2009

Rożen

Rożen h. Gryf, później także Rożnowski, gniazdem tego rodu jest miasteczko Rożnów w pow. sądeckim, który posiadali już w latach 1370-1428, ale pisali się też Rożnami na Gródku.

Gładysz

Gładysz h. Gryf, stara rodzina małopolska; niegdyś pisali się z Brześcia w pow. bieckim. Czasem zmieniali nazwisko na Gładyszewski vel Gładyszowski.

środa, 19 sierpnia 2009

Moczarski

Moczarski h. Łada, vel Mocarski, ród ten kwitnął w ziemi wiskiej, nazwisko swoje brali od wsi Moczary.

Klepaczewski

Klepaczewski h. Jastrzębiec, rodzina skromna i niezbyt darami fortuny uposażona. Przyjęła nazwisko od wsi Klepaczewa na Podlasiu, w pobliżu granicy litewskiej. W XVIII i XIX stuleciu jedna gałąź przeniosła się w Przemyskie, inna zaś do Wielkopolski, w Kaliskie.

wtorek, 18 sierpnia 2009

Gruja

Gruja h. Prawdzic, rodzina przez kilka wieków osiedlona na Wołyniu. Wywodzą się od Stefana Gruji, który za panowania Zygmunta III otrzymał indygenat.

Winkler

Winkler h. Wilczewski (in. Trzy radła), rodzina pochodzenia austriackiego, przybyła do Polski w 1641 r. i osiadła w Wielkopolsce. Otrzymali indygenat na sejmie grodzieńskim 1726 r.

Źródło: Żych. I 74.

Wilkowski

Wilkowski h. Gryf, w województwie poznańskim; są jednego pochodzenia ze Studzińskimi vel Studzieńskimi i Ujejskimi herbu Gryf, a pochodzą zapewne od Jana herbu Gryf, kasztelana krakowskiego.

Źródła: Żych. t.1/70.

Chrzanowski

Chrzanowski h. Korab, z Chrzanowa Wielkiego i Małego w powiecie błońskim, dom licznie rozrodzony. Michał, Bartlomiej i Mikołaj, dziedzice Chrzanowa 1450 r. Adam, Hieronim, Salomon i Mikołaj, synowie Piotra, dziedzice na Chrzanowie 1533 roku (Zs. Gr. Czers.). Przedstawiciele

czwartek, 6 sierpnia 2009

Niegolewski

Niegolewski h. Grzymała, rodzina wielkopolska, wzięła nazwisko od wsi Niegolewa w pow. poznańskim, którą to wieś posiadali już w r. 1389 (Akta grodzkie poznańskie). W XIX stuleciu dziedziczyli w Wielkopolsce m. in.: Włościejewki (Włościejówki), Komorze i Niegolewo.

środa, 5 sierpnia 2009

Skirmunt


Skirmunt h. Dąb, v. Skirmuntt, na Litwie dom starożytny i możny.
Mają się wywodzić od Skirmunta, księcia na Pińsku i Nowogródku, syna Mingajły, a wnuka Erdziwiłła, pierwszego w. ks. litewskiego. Stąd nad herbem swym, Dębem, noszą mitrę książęcą w hełmie.

Źródło: Żych. I 284-285.

Staszewicz-Świcki

Staszewicz-Świcki h. Paprzyca (in. Kuszaba), starodawna rodzina litewska, właściciele majątku Mejszagoła w pow. kowieńskim 1592 r.
W XIX stuleciu posiadali dobra ziemskie w pow. wiłkomirskim, upickim i pińskim.

Tworkowski

Tworkowski h. Osoria (in. Ossoria), na Podlasiu, używali przydomku Dąbrowski. Rodzina od kilku wieków osiadła w Białostockiem, w ziemi bielskiej, gdzie posiadali wsie Tworki i Sasiny, w parafiach Topczewo i Wyszki, obecnie powiat Bielsk Podlaski.

Wiśniowski

Wiśniowski h. Prus I, vel Wiszniowski, Wiśniewski, Wiszniewski, starodawna rodzina ruska, lecz wywodząca się z Małopolski; pisali się z Wiśniowca. Posiadali majątki ziemskie w Galicji, w okolicach Stanisławowa, Lwowa i Rzeszowa, m. in. należały do nich Dobrzany