SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


wtorek, 18 sierpnia 2009

Chrzanowski

Chrzanowski h. Korab, z Chrzanowa Wielkiego i Małego w powiecie błońskim, dom licznie rozrodzony. Michał, Bartlomiej i Mikołaj, dziedzice Chrzanowa 1450 r. Adam, Hieronim, Salomon i Mikołaj, synowie Piotra, dziedzice na Chrzanowie 1533 roku (Zs. Gr. Czers.). Przedstawiciele
jednej gałęzi mieli przydomek Jazik. Z biegiem czasu ich głównymi siedzibami stały się Krakowskie i Sandomierskie, niektóre zaś gałęzie istniały na Wołyniu i Podolu. W XIX wieku posiadali dobra Szczodrkowice i Marianów w pow. olkuskim, Księżniczki w pow. miechowskim, Kuchary k/ Wiślicy w pow. pińczowskim, oraz Popendzyna w pow. bocheńskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Marcin, regent komisji skarbu koronnego 1779, burgrabia warszawski 1783, cześnik 1785, podsędek 1788, chorąży warszawski 1794, kawaler Orderu Św. Stanisława 1792, właściciel dóbr Rudno 1791. 

• EMILIAN Michał Horacy Korab-Chrzanowski (ok. 1820-po 1849), s. Jana Nepomucena i Emilii Jabłkowskiej; ż. (1849 Rozprza) Olimpia Helena Julia Nałęcz-Komornicka (ok. 1830-po 1849), c. Józefa i Ludwiki Komornickiej; ślub w par. Rozprza, obecnie woj. łódzkie (MK Rozprza).

• LUDMIŁA Marianna Chrzanowska (1827-1905), c. Ignacego i Joanny Zembrzuskiej; m. (1861 Warszawa) Edward Adolf Walerian Sulicki h. Nałęcz (1826-5 V 1884), s. Baltazara i Marianny Zgierskiej, dziennikarz, tłumacz, zesłaniec; ur. Warszawa, zm. tamże, lat 58, poch. Cm. Powązkowski, kw. 181-VI-13/14/15 (PSB t.45/423); ślub w parafii św. Krzyża (MK Warszawa: św. Krzyż); dzieci: m. in. Aniela Sulicka (1870-1948). 

Źródła: Bon. t.3/104-107; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.2/266-268; Żych. t.1/35-37.


Chrzanowski h. Poraj, vel Chrząnowski, pochodzą z woj. sieradzkiego, z Chrzanowa, leżącego w pow. radomszczańskim. Wieś tę 1552 roku posiadał Marcin (Paw.). Wojciech Chrzanowski de armis Róża, świadek przy wygodzie szlachectwa Bogusławskiego przed Trybunałem piotrkowskim 1603 r. (Wyr. Piotr.). Jerzy, cześnik bełski 1729. Franciszek, skarbnik inowłodzki 1726, starosta kiślacki 1739, otrzymał 1735 r. Czarnocice w woj. brzeskim kujawskim w dożywocie (Bon.). Stanisław, podwojewodzi piotrkowski 1777. Franciszek, kawaler Orderu Św. Stanisława 1791. Jedna linia pisała się z Kozietuł. Chrzanowscy herbu Poraj podpisali elekcje 1697 r. z woj. sieradzkim, 1764 r. z woj. sieradzkim i poznańskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Być może do tej rodziny należał Jan Samuel, dowódca obrony zamku w Trębowli przed Turkami 1675 r., który za ten czyn otrzymał szlachectwo na sejmie 1676 r. z herbem Poraj. Był komendantem Lwowa 1679, został następnie podstolim mielnickim
1682. Jak pisze Boniecki: „Nie można przemilczeć o jego żonie, Annie de Frezen, która spostrzegłszy, że mąż jej zwątpiwszy o obronie, zamyśla poddać zamek, stanęła przed nim z dwoma nożami, grożąc mu, że jednym jego, a drugim siebie zabije, jeżeli dalej zamku bronić nie będzie”.
Genealogia
(osób: 34)

• TEODOZY Chrzanowski h. Poraj (29 V 1841-1913), s. Adama i Leonidy Krzysztoporskiej, ziemianin, dziedzic dóbr Podstolice, Cieśle; zm. Szynczyce w Sieradzkiem (Nejm.); ż. (11 XI 1862 Małyń) Adamina Bogusławska h. Prus (1844-24 XII 1908), c. Aleksandra i Julii Tarnowskiej; zm. Szynczyce w Sieradzkiem; dzieci: Adam.

• KUNEGUNDA Chrzanowska (ok. 1795-17 IX 1838), c. Kacpra i Magdaleny Marii Sulimierskiej (Nejm.); m. (25 VIII 1827 Niemysłów) Jan Baptysta Korwin-Kossakowski h. Ślepowron (ok. 1790-po 1830), s. Jana Dominika i Katarzyny Miniszewskiej; 1v. żonaty z Anną Psarską.


Źródła: Bon. t.3/109-110; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.2/269-270, 271.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz