SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


niedziela, 26 kwietnia 2009

Andronowicz

Andronowicz h. Kantakuzen, wylegitymowani w Cesarstwie 1861 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Źródło: Urus. I 33.

Andronowicz h. Szreniawa, wylegitymowani w Cesarstwie 1842-1869 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Źródło: Urus. I 33.

Anczyc

Anczyc h. Ancuta, lub von Anschütz, rodzina niemieckich emigrantów z Saksonii, którzy osiedli w Polsce na początku XVIII w. i zamieszkiwali początkowo w Wilnie. Zostali wylegitymowani w Cesarstwie 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
Z tej rodziny: Zygmunt (zm. 1855), aktor teatru warszawskiego i krakowskiego, reżyser, tłumacz, dramaturg. - Władysław Ludwik, dramatopisarz, redaktor pism, tłumacz, drukarz (założyciel drukarni w Krakowie), powstaniec 1863/64.

Źródła: Bon.; Urus. I 33; PSB.

Anczewski

Anczewski h. Leliwa, vel Anczowski, Anszewski, Janczewski, zamieszkiwali w ziemi lwowskiej. Zostali wylegitymowani w Cesarstwie w 1853 r. i zapisani do ksiąg szlachty guberni kijowskiej. Zob. Janczewski, Bledzewski h. Lubicz

poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Ancyporowicz

Ancyporowicz h. Ostoja, cytowani w metryce litewskiej 1528 roku.
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni wileńskiej 1845 r., gub. kowieńskiej 1849 r. i gub. mińskiej 1863.

Źródło: Urus. I 32.

Ancewicz

Ancewicz h. Wadwicz, na Żmudzi 1613 roku; wylegitymowani 1799 roku w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Źródło: Urus. I 31.

Anasiński

Anasiński h. Jastrzębiec, vel Anasiński-Sokolnicki, Anasik.
N. Sokolnicki, pochodzący ze szlacheckiej rodziny, w woj. płockim osiadłej, a mającej przydomek Anasik, wnuk dziedzica wsi Opatowice, pozbawiony majątku, zmuszony był dla utrzymania życia oddać się

sobota, 18 kwietnia 2009

Ambroch

Ambroch h. Odrowąż, v. Ambrok, nobilitowani 1673 roku, zamieszkiwali w W. Ks. Litewskim i Inflantach. Podpisali elekcję Augusta II w 1697 roku z woj. witebskim.
Zostali wylegitymowani w Cesarstwie 1841 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej.

Źródło: Urus. I 29.

wtorek, 14 kwietnia 2009

Agopsowicz

Agopsowicz de Hasso, lub Agopszowicz. Właściwym nazwiskiem tej ormiańskiej rodziny było Hasso; niektórzy z jej członków otrzymali szlachectwo bukowińskie. Z tych około roku 1740, żył Walerian, po którym byli synowie: Agops i Manug. Potomkowie pierwszego wzięli po ojcu nazwisko Agopsowicz, a drugiego Manugiewicz, dawne nazwisko rodziny „Hasso" zachowując jako przydomek.
Agopsowiczowie de Hasso, w początkach XIX-go stulecia znaczne nabyli majątki w Galicji i w końcu 1814 r. zostali wpisani do ksiąg szlachty tego kraju. W 1855 posiadali w Galicji majątek Kropowiznę, Krymidów i Trofanówkę. Jeden z nich był posłem na Sejm lwowski i deputowanym do Rady państwa 1874.


Źródło: Urus. I 17-18.

Adwentowicz

Karol Adwentowicz
(1871-1958)

Adwentowicz,
rodzina prawd. pochodzenia ormiańskiego. Z niej:
Karol (1871-1958), wybitny aktor, reżyser, dyr. teatrów warszawskich (na zdjęciu), Lucjan (1902-1937), syn Karola, malarz, członek Pryzmatu.

Źródło: PSB.

poniedziałek, 13 kwietnia 2009

Aduckiewicz

Aduckiewicz h. Szreniawa, na Białej Rusi, mają przydomek Kołodziński. Z tej rodziny, 24 osoby zostały wylegitymowane w Cesarstwie 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.

Źródło: Urus. I 17.

Adamski

Adamski h. Jastrzębiec, na Podlasiu, w ziemi drohickiej. Mają pochodzić od tych Adamowskich herbu Jastrzębiec, którzy osiedliwszy się na Podlasiu, zmienili nazwisko na Adamski (Urus.). W 1771 roku dziedziczyli we wsi Sabnie na Podlasiu, a ich potomkowie mieszkali później m. in.

Adamowski

Adamowski h. Jastrzębiec, vel Jadamowski, wzięli nazwisko od wsi Adamowice na północnym Mazowszu. Niektórzy z nich, osiadłszy na Podlasiu, zmienili nazwisko na Adamski, natomiast wielu z Adamczew- skich herbu Jastrzębiec, osiedlonych w Wielkopolsce, przyjęło nazwisko

Adamowicz

Adamowicz h. Leliwa, herb ich Boniecki nazywa Adamowicz i podaje jego opis. Przodkiem tej rozrodzonej rodziny litewskiej miał być niejaki Adam, wg heraldyków, dzielny wojownik przeciwko Tatarom i dwukrotnie poseł do nich, a którego Monwid adoptował i do swego herbu przypuścił,

Adamkowicz

Adamkowicz h. Wadwicz, w księstwie żmudzkim 1607 r.
Podpisali elekcję Władysława IV w 1632 r. Zostali wylegitymowani w Cesarstwie w latach 1835-1856 i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.


Źródło: Urus. I 14.

Aczkiewicz

Aczkiewicz h. Pogoń (in. Pogonia II), na Wołyniu; dziedziczyli wieś Kaczyno w woj. wołyńskim 1720 r.
Wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1849 i 1855 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej, a kijowskiej 1802 r. Inni wylegitymowani w Galicji 1838.

Źródła: Urus. I 14.

Achramowicz

Achramowicz h. Nieczuja, rodzina na Litwie, pochodzenia prawdop. tatarskiego. Wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1854 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Abuniewicz

Abuniewicz h. Nieczuja, rodzina tatarska na Litwie. Wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1859 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Źródło: Urus. I 12.

niedziela, 12 kwietnia 2009

Abrek

Abrek h. Lis, rodzina miejska lwowska, a jak się zdaje pochodzenia ormiańskiego. Nie wiadomo kiedy nobilitowana.

• MIKOŁAJ Abrek, poeta i muzyk 1586 r.
• ANDRZEJ Abrek, doktor filozofii, gramatyk i poeta, profesor Akademii Krakowskiej 1668 r.


Źródło: Urus. I 12.

Abietski

Abietski v. Abijetski, Abiecki, przydomku Froma, dziedziczyli dobra Medykany w powiecie upickim 1756 r., sprzedane później Sokołowskim. Zamieszkiwali w Awżgirach w 1859 r. i Bejnaryszkach 1862 r.

Źródła: Bon. I; Urus. I 2.

Abicht

Abicht h. Jastrzębiec, rodzina miejska wileńska, pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelicko-augsburgskiego. Adolf i Teodor, synowie Jana, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, otrzymali wraz z synem Teodora, Henrykiem szlachectwo w Cesarstwie z zasady urzędu,

Abelewicz

Abelewicz, w powiecie wiłkomierskim, zamieszkiwali w parafii Onikszty 1821 r.

Źródło: PSB.

d'Abancourt

d'Abancourt de Franqueville h. własnego, rodzina francuska, osiadła w Polsce w I połowie XIX wieku. W czasie rewolucji francuskiej wyemigrowali do Lipska w Niemczech, a następnie do Polski. Byli właścicielami majątku Łówcza w Cieszanowskiem.
Genealogia
(6 osób)
 

• FRANCISZEK Ksawery d'Abancourt de Franqueville (1847-po 1865), s. Franciszka Ksawerego i NI. de Thullié, agronom, działacz społeczny i polityczny, powstaniec; jako 16-latek wziął udział w powstaniu 1863/64; ż. (ok. 1865) Józefina Müller (ok. 1845-po 1865); dzieci: Helena.

Źródło: PSB.

Abakowski

Abakowski h. Pobóg, z przydomkiem Baka, zapisani do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej 1819 r.

Abakiewicz

Abakiewicz, dziedziczyli w guberni kowieńskiej 1882 r. Zob. Abakanowicz h. Abdank.
Genealogia

Źródło: Urus. I 1.

niedziela, 5 kwietnia 2009

Adamczewski

Adamczewski h. Dąb, v. Adamczowski, rodzina małopolska z Adamczowic w woj. sandomierskim, par. Gorlice; wspomina o nich K. Niesiecki w swoim "Herbarzu".