SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 5 kwietnia 2009

Adamczewski

Adamczewski h. Dąb, v. Adamczowski, rodzina małopolska z Adamczowic w woj. sandomierskim, par. Gorlice; wspomina o nich K. Niesiecki w swoim "Herbarzu".

• Franciszek, otrzymał szlachectwo w 1790 r. i herb Dąb. Jego potomkowie wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie w 1854 r.

Źródło: Bon. I 22.

Adamczewski h. Jastrzębiec, byli w Wielkopolsce, lecz już w połowie XVII stulecia, zmienili nazwisko na Adamowski. Z tych, którzy pisali się Adamczewski, niektórzy cytowani są w aktach kaliskich 1618 r.

Źródło: Urus. I 14.

Adamczewski h. Pobóg, v. Adamczowski, Adamszowski, współdziedziczyli w Adamczowicach w woj. sandomierskim w 1460 r. (Dług.).

Źródło: Bon. I 22.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz