SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


niedziela, 2 listopada 2008

Blinstrub

Blinstrub h. Łabędź, vel Blinstrub-Towtwił, na Żmudzi i w pow. kowień- skim, piszą się z Towtwiłów w dawnym pow. telszewskim, gniazdem jednak tej rodziny wg familijnej tradycji ma być Śląsk. Są zapewne wspólnego pochodzenia z rodziną Towtwiłów herbu Łabędź, zamieszkałej
na Kowieńszczyźnie, której gniazdem musiały być te same Towtwiły w pow. telszewskim. Warto też nadmienić, że imię Towtwiłł nosił brat Witolda, wielkiego ks. litewskiego.
Podpisali z Ks. Żmudzkim elekcję Jana Kazimierza 1648, z woj. trockim elekcje Augusta II 1697 i Stanisława Augusta 1764. Podpisali manifest szlachty litewskiej 1763. Wylegitymowani zostali w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej w latach 1851-1863 (osób 41) oraz 1849-1866 (osób 35). Posiadali m. in. dobra Bazary i Dowiatele w gub. kowieńskiej 1882.
 

Źródła: Bon. I 276; Urus. I 226.


Blinstrub h. Korczak (in. Wręby), zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1798. 

Źródło: Urus. I 226.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz