SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 2 listopada 2008

Blinstrub

Blinstrub h. Łabędź, v. Blinstrub-Towtwił, na Żmudzi i w pow. kowieńskim, piszą się z Towtwiłów w dawnym pow. telszewskim, gniazdem jednak tej rodziny wg familijnej tradycji ma być Śląsk.
Są zapewne wspólnego pochodzenia z rodziną Towtwiłów herbu Łabędź, zamieszkałej na Kowieńszczyźnie, której gniazdem musiały być te same Towtwiły w pow. telszewskim. Warto też nadmienić, że imię Towtwiłł nosił brat Witolda, wielkiego ks. litewskiego.
Podpisali z Ks. Żmudzkim elekcję Jana Kazimierza 1648, z woj. trockim
elekcje Augusta II 1697 i Stanisława Augusta 1764. Podpisali manifest szlachty litewskiej 1763. Wylegitymowani zostali w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej w latach 1851-1863 (osób 41) oraz 1849-1866 (osób 35). Posiadali m. in. dobra Bazary i Dowiatele w gub. kowieńskiej 1882.
 

Źródła: Bon. I 276; Urus. I 226.
Blinstrub h. Korczak (in. Wręby), zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1798. 
Źródło: Urus. I 226.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz