SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 5 listopada 2008

Bietkowski

Bietkowski h. Półkozic, v. Biedkowski, rodzina pochodząca prawdopodobnie z Mazowsza, być może z Bietkowic w dawnym powiecie wyszogrodzkim. W XVII w. zamieszkują w woj. poznańskim, gdzie są właścicielami Konar 1690. Udowodnili pochodzenie szlacheckie w Galicji 1782 r. w sądzie ziemskim lwowskim i grodzkim trembowelskim, w Królestwie zaś 1848, i tam zostali zapisani z przydomkiem Kaszuba.

Źródło: Bon. I 263.


Bietkowski h. Prawdzic, v. Biedkowski, rodzina mazowiecka, jednego pochodzenia z Kobylnickimi tegoż herbu. Wzięli nazwisko od wsi Bietkowice (in. Bitkowice, Biedkowice), niedaleko miasta Wyszogród.
Piastowali urzędy ziemskie i grodzkie w pow. wyszogrodzkim i malborskim XVI-XVII w.; podpisali elekcję J
ana Kazimierza w 1648 z pow. malborskim.
Źródła: Pap.; Bon. I 263; Urus. I 169.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz