SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 8 listopada 2008

Bieńkiewicz

Bieńkiewicz h. Pobóg, v. Bieńkowicz, na Litwie i w woj. podolskim, pochodzą od bojarów żyżmorskich 1495. Posiadali dobra w pow. mohylewskim w 1665. Podpisali z województwem wileńskim elekcję Augusta II.
W wieku XVIII zamieszkują w powiecie lidzkim, latyczowskim i na Podolu. Wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie w latach 1834-1864 i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Źródła: Bon. I 248; Urus. I 198-199.


Bieńkiewicz h. Radwan, właściciele dóbr Roksice 1779 i Awiżańce w pow. sejneńskim.
Podpisali elekcję Augusta II w 1697, pospolite ruszenie 1698, konwokację generalną litewską 1764.
Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie 1843, zaś w Cesarstwie 1845 i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Źródła: Bon. I 248; Urus. I 199.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz