SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Lanckoroński

Lanckoroński h. Zadora, jedna z najstarszych magnackich rodzin małopolskich; otrzymała tytuł hrabiów Państwa Rzymskiego 1355, a zatwierdzenie tego tytułu z odmianą w herbie w Austrii 1783; z tej familii 1 biskup, 6 wojewodów, 1 hetman, 2 ministrów i 13 kasztelanów 1340 — 1789.
Byli jednego pochodzenia z Bąkami z Bąkowej Góry herbu Zadora.

• ZBIGNIEW i STANISŁAW Lanckorońscy, synowie Stefana z Brzezia, kasztelana wojnickiego, otrzymali tytuł hrabiów Państwa Rzymskiego w 1355 zatwierdzony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1370.
• MACIEJ Lanckoroński, członek stanów galicyjskich, otrzymał zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Cesarstwie Austriackim 1783.

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz