SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 29 sierpnia 2008

Ryszkowski

Ryszkowski h. Nowina vel Ryśkowski, rodzina podlaska, zamieszkująca także w woj. lubelskim i na Litwie. Używała przydomku Grot, a nazwisko wzięła od wsi Ryżki in. Ryszki (Riski) w powiecie łukowskim, parafia Łuków. Dziedzi- czyła na tej wsi w XVI stuleciu. Ryszkowscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji w latach 1803-1804. Z nich: 1 kasztelan 1667 — 1702. — Paweł, kasztelan mścisławski. – Jan, opat paradyski ok. 1600. – Stanisław, regent grodzki radomski 1793.

• MICHAŁ Ryszkowski (ok. 1660-po 1702), s. Pawła i 3ż. Heleny Niemirycz, skarbnik łukowski 1688, podczaszy łukowski 1702; ż. Barbara Drzewiecka (ok. 1670-po 1700); dzieci: Józef.

Źródła: El. 2; Kos. I; Krzep. Mał.; Nies.; Papr.; Urus. XV 358-359.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz