SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Pilecki

Pilecki h. Ciołek, na Mazowszu, pisali się z Pilicy in. Pilcy. Gniazdem rodu jest Pilica w pow. grójeckim, dawniej w woj. sandomierskim. W r. 1576 Andrzej i Franciszek Ciołkowie płacą tu od 2 łanów, a Hieronim też od 2 łanów (SGKP). Pochodzą od Wiganda Ciołka, kasztelana czerskiego 1436 r., przez jego syna Andrzeja, wojewodę mazowieckiego, którego syn Krzysztof pisał się z Pilicy; właściwie przecież dopiero Hieronim, wnuk tego Krzysztofa, a syn Aleksego, wojskiego czerskiego 1537 r., oraz Andrzej Frąc i Krzysztof, synowie Piotra, a wnukowie Aleksego, wzięli, w końcu 1600 r. nazwisko Pilecki (Urus.).  

Źródła: Bork. Sp.; Nies.; SGKP XV cz. 2/450; Urus. XIV 8; Żern. II.

Pilecki h. Leliwa, stara rodzina małopolska, używała tytułu hrabiów (comes) na Pilicy, wygasła w głównej linii; z nich 1 kasztelan krakowski, 3 wojewodów i 1 kasztelan 1444 — 1557.
Jan Granowski lub Pilecki, syn królowej Elżbiety, żony Władysława Jagiełły, z pierwszego jej męża Wincentego Granowskiego, kasztelana nakielskiego, otrzymał od Jagiełły tytuł hrabiowski „na Pilicy i Jarosławiu", który chociaż przez Rzeczpospolitą uznany nie był, używali go jednak potomkowie Jana aż do swego wygaśnięcia w XVI stuleciu.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz