SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Ledóchowski

Ledóchowski h. Szaława, v. Leduchowski, przydomku Halka, stara rodzina wołyńska, pisała się na Ledóchowie i Krupie Ledóchowskich; otrzymała tytuł hrabiowski austriacki w 1800; z tej familii 2 wojewodów i 5 kasztelanów 1673 — 1796.
Według legend herbowych mają pochodzić od rycerza Halki, żyjącego za panowania księcia ruskiego Włodzimierza Wielkiego. W Bielskim jest wzmianka, iż potomkowie Halki zamieszkiwali ok. 1300 r. okolice Kijowa, z których Nestor Halka w nagrodę zasług w bojach przeciw Litwinom od króla Kazimierza Wielkiego otrzymawszy nadany majątek Ledóchów na Wołyniu, niedaleko Krzemieńca, stał się protoplastą Halków-Ledóchowskich, podczas gdy dwie inne gałęzie tego rodu od dóbr odziedziczonych przyjęły nazwiska Świrskich i Strzyżów herbu Szaława.

 

• JULIA (Urszula) hr. Ledóchowska (1864-1939), imię zakonne Urszula, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, przełożona klasztoru w Krakowie od 1904; przełożona polskiego gimnazjum żeńskiego w Petersburgu 1907-1914, w Cesarstwie Austro-Węgierskim od 1914, w Polsce od 1920; zm. Rzym.

• MIECZYSŁAW Halka-Ledóchowski (1822-1902), s. Józefa i Rozalii Zakrzewskiej, ksiądz, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański, prymas Polski, kardynał; wyświęcony na księdza 1845, tytularny arcybiskup tebański 1861, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański 1865-1886, kardynał; ur. Górki k/ Klimontowa w Sandomierskiem, zm. Berlin (PSB; WSB).

Źródła:
Kos. I; Żych. I 130-136.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz