SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 16 sierpnia 2008

Kurcz

Kurcz h. Kurcz, stara rodzina wołyńska, jeszcze w XVII stuleciu używała tytułu książęcego (kniaź); byli na Ukrainie i Wołyniu, wywodzili się ze szczepu Ruryka, lecz bardzo być może że byli rodziną tatarską, tytuł książęcy zarzucili w XVII stuleciu; z niej 3 wojewodów i 1 kasztelan 1620—1702.
Źródło
: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz