SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 3 stycznia 2009

Benisławski

Benisławski h. Pobóg, zamożna rodzina inflancka, pochodząca z Mazowsza, która wzięła nazwisko od swego gniazdowego majątku Benisław w woj. płockim, w dawnym powiecie mławskim.Początkowo dziedziczyli na Mazowszu i w Małopolsce m. in. wieś Szewce w pow.
sadomierskim 1578. W późniejszych czasach przenieśli się do Inflant, gdzie posiadali dobra Birże 1610-ok. 1900, Byków ok. 1650 i inne w powiecie rzeżyckim, Rykopol i Bonifaców ok. 1800. A w innych województwach: Uzułmujża, Ludwinów, Dubno, Istra, Krosno, Zasoł i Annopol 1850, Piszczołka, Sybelin i Koniecpol. W XVI w. piastowali urzędy ziemskie w pow. sadomierskim, w XVII w. w pow. inflanckim. Jako posłowie z woj. inflanckiego podpisali elekcję Stanisława Augusta w 1764.

Źródła: Bon. t.1/161-162.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz