SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 3 stycznia 2009

Benisławski

Benisławski h. Pobóg, zamożna rodzina inflancka, pochodząca z Mazowsza, która wzięła nazwisko od swego gniazdowego majątku Benisław w woj. płockim, w dawnym powiecie mławskim.Początkowo dziedziczyli na Mazowszu i w Małopolsce m. in. wieś Szewce w pow. sadomierskim 1578. W późniejszych czasach przenieśli się do Inflant, gdzie posiadali dobra Birże 1610-ok. 1900, Byków ok. 1650 i inne w powiecie rzeżyckim, Rykopol i Bonifaców ok. 1800. 
A w innych województwach: Uzułmujża, Ludwinów, Dubno, Istra, Krosno, Zasoł i Annopol 1850, Piszczołka, Sybelin i Koniecpol.
W XVI w. piastowali urzędy ziemskie w pow. sadomierskim, w XVII w. w pow. inflanckim. Jako posłowie z woj. inflanckiego podpisali elekcję Stanisława Augusta w 1764.

Źródło: Bon. I 161-162.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz