SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 16 stycznia 2009

Bedliński

Bedliński h. Leliwa, v. Bedleński, z Bedlna w pow. opoczyńskim, które posiadali 1368 r.
Pierwotne nazwisko tego rodu brzmiało Rpiszka. Są jednego pochodzenia ze Sworskimi ze Sworzyc i Bartkowskimi herbu Leliwa.
Byli właścicielami dóbr Bedlno 1368/1618, Bedlinek 1618, Koliszowy 1618/73, Wierzchowiska 1508/77 i Trzemeszna 1508/1618. Posiadali starostwo będzińskie w 1673.
Podpisali elekcje Jana Kazimierza w 1648 i Augusta II w 1697 z województwem sandomierskim.

• PIOTR Rpiszka z Bedlna (ok. 1350-po 1397), ochmistrz dworu królowej 1392, starosta buski 1396, kasztelan wiślicki 1397.
• STANISŁAW Bedliński (ok. 1630-1688), ksiądz, biskup cesareopolski, sufragan i archidiakon łucki, oficjał podlaski, deputat na trybunał lubelski 1679.
 
Źródło: Bon. I 144-145.
Bedliński h. Wieniawa, v. Bedleński, z Bedlna w dawnym pow. orłowskim, gdzie dziedziczyli 1405 r.
W XVI w. piastowali urzędy grodzkie w pow. łęczyckim i przedeckim.
B-scy z powiatu szadkowskiego, posiadali części na Bedlnie i Zagorzycach, które sprzedali 1560.
W 1552 posiadali wieś Wentwie w starostwie świeckim, a w 1566 otrzymali dobra Liten w w pow. malborskim. Kilku z nich było burgrabiami malborskimi w latach 1608-1620, a jeden podstarościm malborskim 1566. Podpisali elekcję Jana Kazimierza z woj. kaliskim i sieradzkim w 1648.
W XVIII w. byli w ziemi czerskiej. W 1708 r. B-scy byli właścicielami Strzemeszna, a ich wnukowie wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1840.

Źródło: Bon. I 145-146.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz