SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 7 grudnia 2008

Biechowski

Biechowski h. Drużyna (in. Białąga, Białęga, tj. Szreniawa bez krzyża), z Biechowa w powiecie wiślickim.
Długosz, a za nim późniejsi heraldycy, przypisali Biechowskim zamieszkującym województwa sandomierskie i krakowskie, herb Ogończyk, tymczasem zapiska sądowa radomska z 1473 r. przekonuje, że dziedzice Biechowa z powiatu wiślickiego, należeli do zawołania Białągi.

Dziedziczyli na tym Biechowie jeszcze pod koniec XVI w., a posiadali ponadto w zastaw wsie Pławy i Pławską Wolę (1490), starostwo ratneńskie (1496), dziedziczne Owczary i Latanice (1508), Dymlin, Dzietrzychowice i Przybysławice w powiecie wiślickim (1508), Świniary (1579), Siedliska (1581).
Piastowali urzędy ziemskie w woj. sandomierskim i krakowskim w XVI i XVII w.
Podpisali z województwem sandomierskim elekcję Jana Kazimierza w 1648 r.
Źródło: Bon. I 199-200.

z Biechowa h. Doliwa, rodzina wielkopolska, do wielkiego znaczenia doszli w XIV stuleciu.
• Mikołaj, 1334 r. wojewoda poznański, generał wielkopolski, a następnie wojewoda kaliski. Synowie jego: Mikołaj, kanonik gnieźnieński, i Janusz, kasztelan biechowski 1355 r.
• Maciej Kot i Janusz Furman z Biechowa i Dębna, kasztelan rogoziński, bracia, w 1397 r.
Źródło: Bon. I 199.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz