SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 14 grudnia 2008

Białopiotrowicz

Białopiotrowicz h. Abdank, w powiecie lidzkim; w ich posiadaniu była wieś Wołejsze w 1799 r.
Podpisali elekcję Stanisława Augusta w 1764 r. z powiatem lidzkim.
Udowodnili pochodzenie szlacheckie w Królestwie w 1839 r., w Cesarstwie w 1826 r., zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.

• Jerzy (zm. 1812), s. Józefa, łowczy lidzki 1771 r., sekretarz pieczęci mniejszej litewskiej, sędzia gr., a następnie sędzia ziem. nowogrodzki, konsyliarz Rady Nieustającej 1782 r., pisarz wojskowy litewski 1783 r., rotmistrz kawalerii narodowej 1787 r. i deputat do ułożenia kodeksu praw 1792 r.
Źródło: Bon. I 189; Urus. I 160.

Białopiotrowicz h. Leliwa, wylegitymowani w Cesarstwie w 1802 r., zapisani do ksiąg szlachty gub. witebskiej.
Źródło: Urus. I 160.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz