SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 9 września 2008

Zieliński

Popularne nazwisko wielu rodzin w Polsce. Było co najmniej kilkanaście - jeśli nie kilkadziesiąt - rodzin szlacheckich używających tego nazwiska. Często zapisywano je w rozmaitych wariantach, nie wspominając już o zepsutych, błędnych wersjach. Dla przykładu, Zielińscy Ciołkowie z Zielanki (Żelanki) k/ Zwolenia pisali się Zielińskimi, Żelańskimi, Zielańskimi, Żeleńskimi, Zieleńskimi itd. W herbarzach wymieniani są m. in. Zielińscy h. Brochwicz II z Zieleńca w ziemi przemyskiej 1613 (Uniw. Pobor), Zielińscy h. Ciołek vel Żeleńscy z Zielanki in. Żelanki w ziemi radomskiej, w dawnym woj. sandomierskim 1569 (Con.  f. 155), 1528 (Nies.), hrabiowie austriaccy 1801; Zielińscy h. Doliwa w ziemi dobrzyńskiej 1784 (H. Pol.); Zielińscy h. Grzymała z Zieleniec w pow. pyzdrskim 1618 (R.P.K. 178); Zielińscy h. Grzymała z Zielony w ziemi płockiej 1545 (H. Pol.); Zielińscy h. Jastrzębiec (Sz. Pol); Zielińscy h. Jelita z przydomkiem Saryusz z Zieleńca w Wielkopolsce 1585, 1617 (Nies.), 1570, 1589, 1600, 1664, 1678 (A. C. Poznańskie); Zielińscy h  Prus II, nobilitowani 1661 (Con. f. 64), 1692 (Nies.); Zielińscy v. Zieleńscy h. Prus III, z Zielonek w ziemi sądeckiej 1782 (Sz. Gal.; Kur.); Zielińscy h. Radosz (Sz. Pol.); Zielińscy h. Sas na Rusi 1815 (Sz. Gal.); Zielińscy h. Świnka, rodzina mazowiecka z Zielony w ziemi płockiej (Papr.), S. 9. 1572-1796; Zielińscy h. nieznanego, nobilitowani 1790 (Con.).

Zieliński h. Ciołek, v. Zieleński, Żeleński, rodzina małopolska, pisząca się z Zieliny, jednego pochodzenia z Żeleńskimi z Żelanki w pow. radomskim. Wywodzą się od młodszego brata Stanisława Żeleńskiego starosty stęźyckiego 1695 r., protoplasty hrabiów Żeleńskich, to jest od Władysława Zielińskiego pułkownika wojsk koronnych. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1801. Z tej rodziny: 1 kasztelan 1780.
Genealogia

• WŁADYSŁAW Kornel z Zieliny Zieliński (1836-po 1870), s. Ludwika i Sabiny Łopuszewskiej, literat; porucznik w 12. pułku piechoty, kawaler medalu wojennego; 1ż. (ok. 1863 Warszawa) Józefa Piasecka h. Janina (ok. 1840-ok. 1870); dzieci: Stanisław, Ludwik, Maria; 2ż. NN. (ok. 1850-po 1880).

Źródła:
Bork. Rocz. I 404-406; Nies. X 502.


Zieliński h. Świnka, jedna z najmożniejszych i najbardziej wpływowych rodzin mazowieckich, gałąź rodu Świnków. Pisała się z Zielonej w woj. płockim (Papr.). Posiadali liczne majątki ziemskie w ziemi dobrzyńskiej i województwie płockim, m. in. Markowice, Wola, Rostkowo, Laski, Wąsewo, Kowalewo Wielkie, Szyszki, Koźniewo, Przetycz, Glinojeck k/ Gołymina, Chrotków, Skępe, Gościszki. Z nich: 9 senatorów w latach 1572—1796. — Grzegorz (zm. 1595), wojewoda płocki 1582. – Walenty (zm. 1646), wojewoda płocki 1640. – Ludwik (zm. 1678), kasztelan sierpski 1674. – Konstanty (zm. 1709), arcybiskup lwowski 1700. – Jakub (zm. p. 1772), kasztelan raciążski 1760. – Szymon (zm. 1784), kasztelan rypiński 1782. – Ignacy Rufin (zm. 1802), kasztelan wyszogrodzki 1785. – Ludwik (zm. 1806), kasztelan rypiński 1786.
Genealogia

• ALEKSANDRA Leonia Zielińska (1822-13 XII 1880), c. Karola i 2ż. Heleny Ludwiki Wołłowicz; zm. Gzy; m. (1844 Glinojeck k/ Gołymina) Leon Bolesta-Koziebrodzki h. Jastrzębiec (24 II 1809-30 III 1852); ur. Kamienica, zm. Brzozowo, parafia Dzierzgowo; 1v. żonaty (1827) z Ludwiką Górską h. Boża Wola (1810-po 1842); dzieci: Zofia Elżbieta Koziebrodzka (1844-1883).

Gustaw Zieliński
 (1809-1881)

• GUSTAW Zieliński (1 I 1809-23 XI 1881), s. Norberta i Kazimiery Zielińskiej, pisarz i poeta okresu romantyzmu, uczestnik powstania listopadowego, zesłaniec syberyjski; zaliczany do tzw. „ukraińskiej szkoły poetów”; uczęszczał do szkół w Toruniu, Warszawie i Płocku, ukończył wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1830; w powstaniu listopadowym brał udział jako szeregowiec, po bitwie pod Warszawą otrzymał stopień oficerski; uniknął represji, uchodząc z korpusem generała Rybińskiego do Prus; wrócił do kraju 1832, korzystając z amnestii; związał się z ówczesnym literackim środowiskiem warszawskim; 1833 został mimowolnie zaangażowany w tzw. „sprawę Zaliwskiego”, za co został uwięziony i zesłany na Syberię; przebywał w Tobolsku i Iszymiu, gdzie wszedł w środowisko filomatów i dekabrystów; wrócił do kraju 1842 i zajął się gospodarką; po 1848 współredagował „Bibliotekę Warszawską”; protestując przeciwko planom wywołania powstania styczniowego wyjechał za granicę i nie brał udziału w powstaniu; zgromadził duży księgozbiór, który stał się podstawą obecnej Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Płocku; jest patronem Szkoły Podstawowej w Skępem; ur. Markowice, obecnie woj. kujawsko-pomorskie, zm. Skępe, poch. tamże (Wikipedia); 1ż. (ok. 1845) Urszula Romocka h. Ślepowron (ok. 1825-9 I 1852); zm. Łożyn; dzieci: Józef, Stanisław (I), Maria; 2ż. Aniela Romocka h. Ślepowron (ok. 1820-1870); dzieci: Zofia, Karol, Władysław, Ludwik, Jan, Ignacy, Adolf, Stanisław (II), Stefan, Kazimiera, Konstanty.

ŹródłaNies. X 166-167; Papr.; Żych. XXXI 74-76; Gustaw i Jan Zielińscy, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, Toruń 1880-1881.


Zieliński h. Zadziełło, v. Zadziełło-Zieliński, rodzina osiadła w Warszawie, przeszła na wyznanie katolickie w końcu XVIII stulecia (Kos.). Wydała kilku znanych adwokatów warszawskich. Z niej: Józef Jan (1785-po 1847), profesor Liceum Warszawskiego i Akademii Duchownej; właściciel domu w Warszawie; w uznaniu zasług nagrodzony szlachectwem 1847, z herbem nazwanym Zadziełło. – Dominik Władysław (1818-p. 1881), znany adwokat w Warszawie. 
Genealogia

• JULIA Aurelia Zielińska (2 V 1853-13 IV 1902), c. Dominika i Teofili Brzezińskiej; ur. Warszawa; m. (26 II 1876 Warszawa, Wszystkich Świętych) Aleksander Wieniawski (23 V 1837-8 XII 1916), s. Tadeusza, doktora medycyny i 2ż. Reginy Wolff, urzędnik ministerstwa spraw zagranicznych, przydzielony do kancelarii generał-gubernatora warszawskiego, urzędnik do szczególnych poruczeń przy tymże, naczelnik wydziału w kancelarii generał-gubernatora; członek rady Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; otrzymał szlachectwo dziedziczne Cesarstwa Rosyjskiego, ukazem senatu 31 I 1881; dzieci: Adam Wieniawski (ur. 27 XI 1876). 

• MARCELI Józef Bazyli Zieliński (14 VI 1816-po 1881), s. Józefa i Julianny Krysińskiej, rejent w Warszawie; ur. Warszawa; ż. (1841 Warszawa, Nawiedzenia NMP) Aniela Jasińska (ok. 1820-p. 1881), c. Piotra Eliasza i Barbary Piotrowskiej; dzieci: Stefania, Henryka (Henrietta), Aleksandra, Maurycy.

Źródła: Kos. III 662-663; K. Reychman, Szkice genealogiczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz