SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 7 września 2008

Wołłowicz

Wołłowicz h. Bogoria, v. Wołowicz, stara i magnacka rodzina litewska, przyjęta w poczet szlachty polskiej na sejmie horodelskim 1413 r. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski z odmianą w herbie 5 VI 1798, a przyznanie tytułu hrabiowskiego w Król. Polskim w 1842. Senatorów w rodzinie 11 w latach 1450-1820, w tym 4 biskupów, 5 wojewodów, 1 hetman, 4 ministrów i 3 kasztelanów. 
Genealogia

• WITOLD Joachim hr. Wołłowicz (18 VII 1825-3 XI 1875), właściciel dóbr Wasilewicz w Król. Polskim; ż. (ok. 1850) Amelia ks. Ogińska, c. Tadeusza i Marii bar. Rönne; dzieci: Olgierd.

Źródła:
Bork. Rocz. I 392-393; Kos. I; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz