SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Ustrzycki

Ustrzycki h. Przestrzał, stara rodzina ruska, pochodząca z Marmaroszu w Siedmiogrodzie, nobilitowana w 1482 r. na Węgrzech, osiedlona na Rusi Czerwonej; pisali się z Unichowa i Ustrzyk w ziemi sanockiej. Wywodzą się od Unichowskich, a są jednego pochodzenia z Bereżańskimi, Stebnickimi i Terleckimi herbu Przestrzał. Otrzymali tytuł hrabiowski austriacki 1780 r. Z tej rodziny: 6 kasztelanów 1683 — 1784.
Nobilitację i herb Przestrzał miał otrzymać od króla węgierskiego Macieja Korwina w 1482 r. Stefan Jancza z Wanagu czyli Unichowa za znakomite czyny rycerskie. Syn Stefana — Iwon, przenosi się do Polski i osiada na Rusi Czerwonej z końcem wieku XV. Wnuk tegoż, Paweł od dóbr Ustrzyki, jako pierwszy zaczyna pisać się Ustrzyckim w latach 1550-1560 (Akta grodzkie przemyskie). W XIX w. dziedziczyli m. in. majątek Czelatyce w pow. jarosławskim.

Genealogia.

Zob. też Genealogia rodziny Ustrzyckich h. Przestrzał. (tylko linia I) w serwisie Genealogia okiem.

• FRANCISZEK Onufry z Unichowa Ustrzycki (ur. ok. 1710), s. Bazylego i Konstancji Młodzianowskiej, skarbnik przemyski; wszedł w posiadanie majątku Czelatyce w dawnym pow. jarosławskim, który częściowo Ustrzyccy posiadali aż do II wojny świat.; ż. Judyta de Bienieskie h. Niedźwiedź; dzieci: Bazyli.

Źródła:
Bork. Rocz. I 576; Kos. I; Nies. IX 204-207, X 466-468.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz