SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 15 września 2008

Gordon

Gordon h. własnego (in. Bydant), margrabiowie de Huntley (in. Huntly), hrabiowie Enzie, stara rodzina szkocka, spokrewniona z panującą rodziną Stuartów, otrzymała indygenat polski 1658 r., zatwierdzony 1673 r. Kilku członków tej rodziny wywiodło się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1847, lecz bez otrzymania zatwierdzenia tytułu margrabiowskiego.
Majątki ziemskie posiadane niegdyś przez tę rodzinę są nastepujące: Goryńszczyzna, Bartodzieje, Wierzchowiny, Lisów i Piaseczno w pow. radomskim, nad rzeką Radomką. Grób rodzinny polskiej gałęzi Gordonów de Huntley znajduje się w majątku Wsola w pow. radomskim.
Herb margrabiów Gordonów de Huntley
— w Polsce zwany Bydant od zawołania klanowego występuje w wielu odmianach, od jednopolowego herbu pierwotnego do 4-6 polowych herbów książęcych, hrabiowskich itd.
Herb pierwotny
w błękitnym polu trzy złote głowy dzików zwrócone heraldycznie na prawo. W klejnocie z korony szlacheckiej wyłania się zwrócona na prawo brązowa głowa jelenia ze złotymi rogami, między którymi, (lub ponad nimi) umieszczona jest wstęga z napisem Bydant. Labry niebieskie i złote.
W Polsce Gordonowie używali następującej odmiany — tarcza podzielona na cztery części: w pierwszym na tle błękitnym trzy głowy dzika, ucięte, złote; w drugim polu na tle złotym trzy głowy lwie koloru amarantowego; w trzecim polu na tle złotym trzy półksiężyce także amarantowe; w czwartym wreszcie na tle błękitnym trzy białe lilie. Nad tarczą złota korona książęca szkocka z głową jelenia u góry. Nazwa: Bydant; dewiza: Animo non astutia! (Z odwagą, nie z podstępem!).

Źródła:
Kos. I; Żych. I 75-77.

Gordonowie różni.
Według genealoga i heraldyka niemieckiego Heinricha Kneschkego do Polski, Brandenburgii i Austrii przybyli ok. 1645 poza gałęzią Gordon of Huntly także przedstawiciele linii Gordon of Caldwell: Aleksander baron Gordon of Westhall i jego dwaj bracia. Aleksander wybrał Prusy Królewskie na granicy z brandenburskim Pomorzem i osiedlił się najpierw k/ Świdwina, później k/ Sławna. Od niego pochodzili pomorscy, później pruscy Gordonowie (być może Fabian Gordon, którego ojciec miał na imię Aleksander), którzy przed 1945 posiadali m.in. Laskowice (województwo kujawsko-pomorskie), Kawęcin i Piskarki w tej samej okolicy. Wielu z nich odznaczyło się jako oficerowie pruskiej armii. Bracia Aleksandra wybrali Polskę południową i Górny Śląsk, spośród ich potomków wyróżnił się szczególnie podpułkownik Anton von Gordon, który za swe zasługi wojenne otrzymał w roku 1802 austriacki tytuł barona. Do tej gałęzi należał także John Gordon, komendant twierdzy Eger w XVII wieku, zamieszany w zabójstwo Wallensteina.

W Polsce nazwisko Gordon było noszone także przez rodziny żydowskie. W książce telefonicznej Warszawy z lat 1938-1939 odnajdujemy wielu Gordonów noszących m. in. imiona Abram, Baruch, Pejsach, Pinkus i Salomon.
 

Źródło: Wapedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz