SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 14 września 2008

Lichodziejewski

Lichodziejewski h. Gliński, v. Lichodziejski, rodzina książęca pochodzenia tatarskiego, jednego herbu i pochodzenia z książętami Glińskimi; notowani w 1500 r. Nazwisko swoje wzięli od wsi Lichodzieje w pow. słuckim. Istnieli w XIX wieku, zarzuciwszy tytuł książęcy.
Źródła:
Wolf, Bork., Uruski, Krasicki, Dziadulewicz; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.
A princely family, arms Gliński, recorded 1500; A christianized Tartar family, which takes its name from the village and estate of Lichodzieje in the district of Słuck [Nowogrodek] and is according to Wolf a branch of the Gliński family.
Sources: Wolf, Bork., Uruski, Krasicki, Dziadulewicz.


Lichodziejewski h. Jastrzębiec, na Litwie, dowiedli pochodzenia szlacheckiego w 1852 i 1862 r. w pow. mińskim. Źródło: Uruski.
Arms Jastrzębiec; Members of this family confirmed nobility in 1852 and 1862 in the district of Mińsk. Source: Uruski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz