SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 27 września 2008

Puttkamer

Puttkamer h. własnego (in. Bradacice odmienne), v. Putkamer, Potkamer etc., rodzina pomorska w Prusach Zachodnich. Jedna linia otrzymała tytuł baronowski państwa rzymskiego w 1681, a inna baronów pruskich 1737 (Kos.).
Istnieje hipoteza, iż Puttkamerowie są potomkami pomorskiego rodu Święców, którzy przestali być notowani w aktach mniej więcej wówczas, gdy pojawiło się nazwisko Puttkamer, stanowiące zniemczoną formę słowa „podkomorzy”. Za tą hipotezą przemawia także fakt, iż Święcowie piastowali także stanowisko podkomorzych. Warto też wspomnieć, że zarówno Święcowie, jak i Puttkamerowie mieli w swoim herbie rybogryfa.
Główna linia rodu Święców wygasła wkrótce po 1357 roku. Boczna ich gałąź o przydomku Podkomorzy znana była później pod nazwiskiem von Puttkamer.
Z czasem Puttkamerowie stali się jedną z najbogatszych rodzin możnowładztwa pomorskiego. Ich majątki rodowe znajdowały się głównie na terenie ziemi miasteckiej i słupskiej, a ośrodkiem ich włości było Barnowo leżące 2 km od Kołczygłów (Wikipedia).

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz