SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 15 września 2008

Osten-Sacken

Osten-Sacken h. własnego, rodzina niemiecka, hrabiowie państwa rzymskiego w r. 1763, książęta pruscy w r. 1786, a rosyjscy 1833 r.; indygenowani w Polsce w r. 1726; z nich Siegfried von Osten poseł duński przy dworze neapolitańskim, otrzymał w r. 1768 od króla Stanisława Augusta tytuł hrabiowski z odmianą w herbie.
Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz