SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 17 września 2008

Kreutz

Kreutz (Kreic) h. Kreutzen, stara rodzina niemiecka, już w XVI stuleciu posiadała indygenat w Prusach Zachodnich; jedna gałąź otrzymała tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego zatwierdzony w r. 1572 przez króla Zygmunta Augusta, a w r. 1742 przez cesarza Karola VI. Gwalbert Cyprian, generał wojsk rosyjskich, otrzymał w r. 1839 przyznanie tego tytułu w Cesarstwie Rosyjskim i w Królestwie Polskim.
Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz