SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 16 września 2008

Choiseul-Gouffier

Choiseul-Gouffier (Szoazel-Gufie), hrabiowie i margrabiowie francuscy, jedna ich linia osiedlona na Litwie otrzymała przyznanie tytułu hrabiowskiego w Cesarstwie Rosyjskim ok. r. 1840. Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz