SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 26 września 2008

Bibersztein

Bibersztein h. własnego, v. Bibersztejn, Biebersztejn, gniazdem tej rodziny miała być Szwajcaria, a mianowicie zamek i dobra Biberstein nad rzeką Aar, na której to posiadłości tytułowali się hrabiami i jako rycerze turniejowi są wspominani.
Jedna ich linia, na początku XIII stulecia osiedliwszy się na Śląsku, przybrała tytuł baronów i należała do najbogatszych właścicieli tej prowincji, posiadała w niej znaczne majątki, a nawet w XVI stuleciu trzymała w zastaw księstwo głogowskie.
Na Śląsku zamieszkiwali jeszcze na początku XX w., tylko herb swój zmienili w ten sposób: na tarczy dwudzielnej, w prawym polu złotym - róg jeleni czerwony, w lewym błękitnym - róg bawoli srebrny.

Kilka rodzin śląskich miało od nich pochodzić mianowicie: von Tschamer i Zawadzki.
Byli też w XVII w. w Prusach i posiadali na Warmii majątek Birkunowen.

Niektórzy z Biberszteinów osiedlili się w Polsce prawdopodobnie już w XIV stuleciu. Pierwszy z tego rodu, osiedlony w naszym kraju, był prawdopodobnie Henryk „Borus," mieszczanin krakowski, którego syn Mikołaj, sołtys w Prandocinie, zabezpieczając w 1323 r. dług klasztorowi mogilskiemu, do dokumentu przywiesił pieczęć swoją, przedstawiającą herb Bibersztein.

Posiadali starostwo tyczyńskie (1427) i bieckie (1440); pisali się wówczas z Kamienia i z Dembowca.
Około 1470 r. dziedziczyli dobra Kazimierza Mała i Mikołajewice w pow. wiślickim. W XV i na początku XVI stulecia ci Biberszteinowie przybrali od dóbr nazwiska: Kazimierski, Tchorzewski i.t.d.

• MIKOŁAJ Bibersztejn, wzięty do niewoli po zdobyciu Witebska, trzymany był w Kazaniu 1655 r.

Bibersztein h. wł., jest to inna rodzina Biberszteinów, pisząca się von Marschal, z której pochodził Karol Leonard.

• KAROL Leonard von Marschal z Biberszteinu, generalny naczelnik poczt w Koronie i Litwie 1744 r., podkomorzy królewski 1749 r.
Źródła: Bon. I 196-197; Kos. I; Urus. I 166.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz