SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


środa, 11 lutego 2009

Bałaban

Bałaban h. Korczak, vel Bołoban, na Rusi Czerwonej, pisali się ze Stratyna w ziemi lwowskiej 1437.Byli prawdopodobnie wspólnego pochodzenia z wołyńską rodziną Myszków (Myszka) herbu Korczak, gdyż Masko Bałabanowicz ze Stratyna, obecny na sądach we Lwowie w 1437, był bratem stryjecznym Piotra Myszki ze Stratyna.
O tym, że Bałabanowie też pierwotnie zamieszkiwali na Wołyniu, świadczy fakt, iż Hryńko Bałaban posiadał wieś Wsiekrowo w pow. włodzimierskim już w XV wieku. Oprócz wymienionego Stratyna, byli właścicielami dóbr Połuchowa 1475, Osiekrowa 1577, Perehińska 1606, Przemyślan 1609, starostwa winnickiego 1614/22, rohatyńskiego 1623, trębowelskiego 1624/33, oraz Bytonia 1709/44 i Pacytni 1738. W XVII i XVIII w. piastowali powiatowe urzędy ziemskie w pow. łuckim, poleskim i nowogrodzkim siewierskim.

• MAREK Bałaban, został 1549 r. władyką lwowskim, halickim i kamienieckim, pod imieniem Arseniego; godność tę złożył w 1566 r.
• ALEKSANDER Bałaban, siostrzeniec hetmana St. Żółkiewskiego, 1614 r. rotmistrz królewski i starosta winnicki, dostał się do niewoli pod Cecorą 1620, z której został uwolniony za znacznym okupem. Wynagradzając jego męstwo i usługi, sejm 1623, polecił zwrócić mu sumę wykupną. Był później starostą rohatyńskim i trębowelskim.
• DIONIZY Bałaban (zm. 1663), władyka chełmski 1650 r., a władyka łucki i ostrogski 1654 r., został 1658 r. metropolitą dyzunickim kijowskim, a 1659 r. archimandrytą Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Był pośrednikiem w rokowaniach polsko-kozackich, posłem do Chmielnickiego w latach 1654-56
• JAN Korczak Bałaban, proboszcz olchowiecki w 1794 roku.

Źródło: Bon. I 92-93. 
 

Bałaban h. własnego, nobilitowani na na sejmie 1676 r.

Pod nazwiskiem Bałaban, Niesiecki
wspomina o niejakim Baderze Bałabanie, najwyższym hetmanie wojsk tureckich w 1465 r. Wyraz "balaban" jest pochodzenia tureckiego i znaczy "bąk".
Jednak, czy na podstawie tych dwóch tylko faktów można wysnuć wniosek o tureckim pochodzeniu tej rodziny?

• ALEKSANDER Bałaban, otrzymał szlachectwo w 1676 r. Jak pisze Niesiecki, prawdopodobnie go Bałabanowie do swego herbu przyjęli.
 

Źródło: Nies.; Bon. I 92.

1 komentarz: