SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 29 sierpnia 2009

Milowicz

Milowicz h. Mikuliński, rodzina żmudzka, której starożytności dowodzi fakt, iż jej przodek Milus, syn Ginejda, podpisał na sejmie w Horodle unię Litwy z Koroną, a na pamiątkę tego Milowicze używają dewizy w herbie: "Unia Litwy z Polską".
Do czasów konfederacji barskiej posiadali dobra Melniszki, Oksztyny i Zabołoki na Żmudzi, w pow. wiłkomirskim. Później w ich posiadaniu był m. in. Modryń, Modryniec i Bereść w pow. hrubieszowskim, oraz Dymitrówka na Wołyniu.

• JAN Milowicz (ok. 1740-po 1774), uczestnik konfederacji barskiej, po pierwszym rozbiorze Kraju, przeniósł się w Lubelskie.

• WŁODZIMIERZ Milowicz (1838-1884), s. Seweryna i NN., publicysta, działacz konspiracyjny, powstaniec 1863/64; uczestnik tajnego Związku Trojnickiego, na emigracji od 1860, komisarz rządowy w Galicji 1863; zm. Kraków, poch. Cm. Rakowicki, kw. Rb (PSB; Rogiński, Wspomnienia; Cm. Rakowicki, Monografia).


Źródła: Nies. VI; Żych. I 209; PSB T. 21, s. 240.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz