SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 29 czerwca 2009

Bitowt

Bitowt i Bitowtowicz h. Gryf, v. Bittowt, Bitofft (u Niesieckiego: Butowt), dawna rodzina litewska, w XIX stuleciu licznie rozrodzona; cytowani w Metryce Litewskiej 1528 r.
W XVII i XVIII w. zamieszkiwali przeważnie w pow. upickim i tam też piastowali rozmaite urzędy ziemskie i grodzkie. Posłowali na sejmy i podpisali elekcje Wadysława IV w 1632 r. i Jana III w 1674 r.
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej w latach 1838, 1845, 1841—1862 (osób 111) i 1856 (osób 37).
Niektórzy z Bitowtów herbu Gryf, pisali się Bitowtowicz. Bitowtowiczowie podpisali konfederację olkienicką 1700 r. z woj. trockim, a jeden z nich był plenipotentem wsi Biała w pow. lelowskim 1637 r.
W 1882 r.
dziedziczyli dobra Petryki, Pogieszducy i Kąsy, Drabukszty, Berże-Ryciszki, Wirkie i Balceryszki w gub. kowieńskiej.
W tej samej gub. kowieńskiej wylegitymowana została w 1833 i 1845 r. rodzina Andrzejkiewiczów (Andrzejkowiczów) h. Gryf, która używała przydomku Butowt (Butowd).

• KAROL Bitowt (ok. 1720-po 1775), sędzia grodzki 1750, wojski 1764, a marszałek upicki 1775, kawaler Orderu św. Stanisława.

Źródła: Urus. I 222-223; Dw. Teki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz