SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 28 czerwca 2009

Biszewski

Biszewski h. Abdank v. Biszowski, Byszewski, Byszowski, rodzina pochodząca być może ze wsi Biszewo in. Bieżewo w dawnym pow. świeckim, par. Bysław. Niektórzy jej członkowie osiedlili się w W. Ks. Litewskim. Podpisali pospolite ruszenie z woj. trockim 1698; udowodnili szlachectwo w gubernii wileńskiej 1806.
Należały do nich m. in. dobra Zarestie w gub. mohylewskiej 1850, oraz Łyntupy w pow. święciańskim od 1863.


Źródła: Urus. I 222; Krzep. Pom., s. 6; Zabytkowe cmentarze na kresach II Rzeczypospolitej, Województwo Wileńskie na obszarze Republiki Białoruś. Wydawnictwo DiG, 2007.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz