SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 5 lipca 2009

Błażejewicz

Błażejewicz h. Nałęcz, udowodnili szlachectwo w gub. grodzieńskiej przed r. 1830.
Źródło: Urus. I 229.

Błażejewicz h. Sas, v. Błażewicz, w W. Ks. Litewskim i na Białej Rusi, mają przydomek Juchniewicz (Juchnowicz). Podpisali pospolite ruszenie 1698 r. i elekcję Stanisława Augusta 1764 r. z woj. połockim.
Z nazwiskiem Błażewicz wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1848 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej. Inni (osób 24), wylegitymowani w Cesarstwie 1846 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej. W tejże guberni wylegitymowani z przydomkiem Juchnowicz (osób 42) w 1863 r. Zob. Błażowski h. Sas
Źródło: Urus. I 229-230.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz