SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 21 października 2016

Lenczewski

Lenczewski h. Strzemię (in. Ławszowa) vel Leńczewski, Lenczowski, Leńczowski, Linczewski, Linczowski, stara rodzina małopolska, pisząca się niegdyś „de Lencze”, później przeważnie drobnoszlachecka, licznie rozrodzona i rozproszona. Są wspominani w Aktach Krakowskich od 1343 r. Ich gniazdem są wsie Leńcze in. Lencze (Lęcze, Lincze) Górne, Dolne i Zarzeczne w dawnym woj. krakowskim, pow. śląskim, obecnie pow. Wadowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska. W czasach Bonieckiego Leńcze Dolne nosiły nazwę Podolany, a Zarzeczne – Zarzyce (Bon.). Są jednego pochodzenia z Chorzowskimi z Chorowic in. Chorzowic w dawnym pow. szczyrzyckim, parafia Mogilany, oraz Kurowskimi h. Strzemię, którzy pisali się z Lencz Górnych. Już w XV wieku, dla rozróżnienia między sobą, przybierali różne przydomki, których kilka przytacza w XVIII wieku Niesiecki, m. in. Bator, Pająk, Bobek, Gruszka, Merzenkowicz, Michałowicz, Kamiński, Lipski, Podolecki i Kurowski. Czasem od przydomków tworzyli nowe nazwiska. Władysław, Jan i Paweł, zwani Batorscy, sprzedali 1751 r. część swoją w Leńczach Górnych, a Walenty, Józef, Antoni i Andrzej, 1754 r. swoją część zwaną Gruszkowizna Jeleńskiemu (Gr. Krak.). Jedna gałąź osiedliła się na Wołyniu. Lenczewscy podpisali elekcje 1669 r. z woj. lubelskim, 1674 i 1733 r. z wołyńskim, 1733 r. z krakowskim i mazowieckim, 1764 r. z łęczyckim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, 1782 r. w sądzie ziemskim przemyskim, 1785 i 1829 r. w Wydziale Stanów galicyjskich we Lwowie, 1868 r. w Wydziale Krajowym galicyjskim, a także w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wołyńskiej 1845-1875. Z nich: Jan, biskup sufragan lubelski 1777-1807. 
Genealogia
(osób: 63)


• ANTONI Onufry Lenczewski (ok. 1792-po 1852), s. Jana i Marianny Toczyłowskiej, właściciel wsi Kukowo, parafia Rajgród, obecnie pow. Grajewo, woj. podlaskie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r. z herbem Strzemię (Bon.); ur. Kukowo, parafia Rajgród (MK Rajgród); 1ż. NN. (ok. 1800-p. 1837); 2ż. (1837 Rajgród) Wiktoria Karwowska (ok. 1802-po 1840), c. Adama i Klary Mikuckiej; ur. Kroszewo; ślub w parafii Rajgród, miejscowość: Kroszewo, Kukowo, uwagi: on wdowiec, 45 lat, ona 35 lat (MK Rajgród); dzieci: Józef, Paweł. 

• MARIANNA Barbara Lenczewska (1791-1864), c. Ignacego i Julianny Jagniątkowskiej; ur. prawd. Dębowa Góra, parafia Bąków Górny, obecnie gmina Zduny, pow. Łowicz, woj. łódzkie (MK Bąków Górny); m. (18 VI 1816 Bąków Górny) Leon Zygmunt Kretkowski z Kretkowa h. Dołęga (1784-1857), s. Zygmunta i Salomei Jabłkowskiej, sędzia pokoju okręgu kowalskiego; ślub w parafii Bąków Górny, miejscowość: Dębowa Góra (MK Bąków Górny); dzieci: m. in. Emilian Ignacy Zygmunt (ur. 1817), Kornelia Maria, Karolina (ok. 1830-1908), Bronisław Konrad (1840-1901) – Kretkowscy.

Źródła: Bon. t.14/80-84; Dw. Teki; Nejm.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/331-333.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz