SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 29 października 2016

Kurzyna

herb Pielesz

herb Sulima

Kurzyna h. Pielesz, ze wsi Kurzyny w ziemi bielskiej, jeden dom z Garbowskimi, z sąsiedniego Garbowa (Bon.). Obecnie Kurzyny leżą w gminie Kobylin-Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie. Jakub Żołądek, Andrzej, Augustyn i Marcin Jakubowicze, Paweł Janowicz, Przybek Maciejowicz i Andrzej Wojtkowicz, ziemianie z sioła Kurzyny, stawili się na popis 1528 roku (Mil.). W 1569 r. złożyli przysięgę na przyłączenie do Korony. Rejestr poborowy z 1580 r. wymienia Mikołaja Kurzynę, współdziedzica Kurzyn i Starego Garbowa, i Jakuba, syna Augustyna (Źr. Dziej. XVII). Kurzynowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Na tych samych Kurzynach dziedziczyła także szlachta innych herbów. Według Uruskiego, Andrzej Garbowski herbu Sulima, nabywszy na Podlasiu 1473 r. majątek Kurzyny, wziął od niego nazwisko Kurzyna.

Genealogia
(osób: 26)


• AGNIESZKA Kurzyna (1828-po 1851), c. Wilhelma i Kunegundy Frankowskiej, dziedziczka części wsi Kurzyny, parafia Kobylin Borzymy, obecnie pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; ur. Kurzyny (MK Kobylin); m. (24 II 1851 Kobylin) Wiktor Kłoskowski (ok. 1820-po 1851), s. Symplicjusza i Ewy Kropiewnickiej; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kurzyny (MK Kobylin).

• JULIAN Kurzyna (1825-23 XII 1861), s. Pawła i Weroniki
Targońskiej, dziedzic cząstkowy we wsi Kurzyny, parafia Kobylin Borzymy, obecnie pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1848 r. z herbem Pielesz (Urus.; Szl. Król.); ur. Kurzyny, zm. tamże (MK Kobylin); ż. (22 XI 1852 Kobylin) Marcela Kierzkowska (ok. 1830-po 1862), c. Wawrzyńca i Joanny Gąsowskiej; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kurzyny (MK Kobylin); 2v. żona (1862 Kobylin) Antoniego Frankowskiego, s. Macieja i Katarzyny Sokołowskiej (MK Kobylin); dzieci: Ignacy, Julianna, Konstanty.

Źródła: Bon. t.13/273; Szl. Król.; Urus. t.8/239.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz