SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 29 października 2016

Kulesza

Kulesza h. Ślepowron, drobna szlachta podlaska ze wsi Kulesze w ziemi bielskiej. Na obszernym kawale ziemi, nad rzeką Rokitą, osadzili Kuleszowie kilkanaście wsi, zwanych Kulesze z różnymi przydomkami, a rozradząjąc się coraz liczniej, przenosili się i w dalsze okolice, jak pod Białystok i w powiat lidzki, gdzie także wsi tegoż nazwiska zakładali (Bon.). Pierwotna nazwa wsi – Rokitnica, pochodziła od przepływającej przez wieś rzeczki, dopływu Śliny. Kolejna, Kulesze-Rokitnica, względnie Kulesze-Kursztaki wywodzi się od przydomka założyciela, Kuleszy Kursztaka herbu Ślepowron. W roku 1421 wzmiankowany Paweł z Kulesz. Dwa lata później wymienia się Piotra, Dziersława i Wacława z Kulesz. Kulesza to niegdyś gęsta potrawa mączna. Miano to stało się też przydomkiem, a potem nazwiskiem rycerzy herbu Ślepowron, którzy osiedlili się tutaj na początku XV wieku. Prawdopodobnie pochodzili z ziemi ciechanowskiej. Wieś wymieniona jest w dokumencie z roku 1431. Jakub Kulesza był jej właścicielem w roku 1447. Wieś znajduje się w posiadaniu Kuleszów do połowy wieku XVII. Obecnie wieś Kulesze nosi nazwę Kulesze Kościelne i znajduje się w pow. Wysokie Mazowieckie, w woj. podlaskim. Kuleszowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 

Źródła: Bon. t.13/142-147; Nies.; Szl. Król.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz