SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 19 października 2016

Lenkiewicz

herb Kotwicz IV
 
herb Lenkiewicz 
in. Pobóg odm.

Lenkiewicz h. Kotwicz i h. Pobóg odm. vel Lenkiewicz-Ipohorski, Linkiewicz, używali przydomku Ipohorski. Są to prawdopodobnie dwie rodziny, niegdyś zamieszkałe blisko siebie na Litwie i w Kijowszczyźnie, stąd też zamieszanie w herbach u Niesieckiego, a w następstwie u legitymujących się ze szlachectwa w nowszych czasach. Jabłonowski (Źr. Dziej. XXII) nazywa Ipohorskich-Lenkiewiczów ziemianami mozyrskimi pochodzenia ormiańskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1782 i 1846 r., w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w Cesarstwie Rosyjskim w latach 1824-1861, zapisani do ksiąg szlachty guberni grodzieńskiej i kowieńskiej.
Odmiana herbu Kotwicz przysługująca Lenkiewiczom — w polu srebrnym pas poprzeczny czarny; nad hełmem w koronie trzy pióra strusie (Ostr.).
 
Genealogia
(osób: 39)


• JADWIGA vel Maria Jadwiga Lenkiewicz-Ipohorska h. Kotwicz (1871-1938), c. Sabina i Emilii Bykowskiej, dziedziczka dóbr Kasinów pod Iwacewiczami, na Polesiu; m. (2 III 1897) Roman Dzieślewski vel Zdzisławski h. Powała (18 I 1863-8 VIII 1924), s. Hieronima Leona i Gabrieli Morawskiej, nestor polskiej elektryki, pierwszy polski profesor elektrotechniki, rektor Politechniki Lwowskiej, poseł na Sejm Krajowy Galicji 1901-1907; zmienił nazwisko na Zdzisławski, uważając poprzednie za zniekształcone przez Niemców; ur. Tarnów, zm. Kasinów pod Iwacewiczami, na Polesiu, w majątku żony, lat 61, poch. Lwów, Cm. Łyczakowski, gr. Zdzisławskich (PSB); dzieci: Zygmunt (1898-1953), Grażyna (1904-1990), Danuta (1907-1938) – Dzieślewscy.

• JAN Lenkiewicz-Ipohorski (ok. 1700-po 1740), s. Władysława i Agnieszki Owsianej, cześnik mozyrski; pisał się ze Strupina, dzierżawca Czortkowa 1730, zastawny posiadacz dóbr Żwaniec od Lanckorońskich 1736 (Bon.); ż. (ok. 1730) Ludwika Joanna Choińska (ok. 1710-po 1740); dzieci: Elżbieta, Katarzyna, Franciszek, Józef, Antoni.

Źródła: Bon. t.14/86-91; Dw. Teki; Kojał.; Nies.; Ostr. nr 1537, 1755; Szl. Król.; Urus. t.8/335-337.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz