SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 4 września 2016

Marcinkowski

Marcinkowski h. Gryf (in. Świeboda) vel Jaxa-Marcinkowski, stara rodzina małopolska, używająca przydomku Jaksa (Jaxa). Pisali się z Marcinkowic, a niektórzy wywodzą ich ze wsi tej nazwy w powiecie sądeckim. Posiadali tam rzeczywiście rozległe majątki Marcinkowice, Chomranice i Lusławice. Jan Długosz ok. 1470 r. wymienia Mikołaja Marcinkowskiego, dziedzica z Lusławic nad Dunajcem, który był żonaty z mieszczką z Nowego Sącza Dorotą Bachantówną. Wydaje się jednak, że nazwisko wzięli Marcinkowscy od Marcinkowic w dawnym pow. brzeskim, parafii Radłów, obecnie pow. Tarnów, woj. małopolskie. Są notowani w aktach jako dziedzice tej wsi w latach 1508-1579. Wieś jest położona na lewym brzegu Dunajca. Na górze ponad wsią były jeszcze w początkach XVIII stulecia zwaliska murów, zapewne gniazda rodu Marcinkowskich (SGKP). Jedna linia przyjęła arianizm w XVI wieku i dotrwała w nim aż do jego upadku. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 43)


• KAJETAN Edward Marcinkowski (1807-po 1850), s. Ignacego i Katarzyny Kosińskiej, podporucznik wojsk polskich, powstaniec 1830/31; wstąpił 1825 r. do 6 pułku piechoty liniowej; w powstaniu 1831 r. został podporucznikiem w 12 pułku piechoty; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1838 r. z herbem Gryf; ur. Żeliszew, obecnie gmina Kotuń, pow. Siedlce, woj. mazo- wieckie (Urus.; Szl. Król.; Ks. Wojskowe); ż. (ok. 1835) Anna Kosińska (ok. 1815-po 1850); dzieci: Władysław, Waleria, Julian.

• WALERIA Leokadia Marcinkowska (ok. 1850-po 1875), c. Kajetana i Anny Kosińskiej; zamieszkała Osada Czersk, parafia Jasieniec, obecnie pow. Grójec, woj. mazowieckie; m. (24 XI 1875 Jasieniec) Julian Teodor Czenze (ok. 1850-po 1875), s. Marcina i Karoliny NN.; ślub w parafii Jasieniec, miejscowość: Osada Czersk (MK Jasieniec).


Źródła: Bork. Sp. 237; Krzep. Młp.; Nies.; SGKP t.6/106; Szl. Król.; Urus. t.10/215-216; Żern. t.2/64; Żych. t.3/277.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz