SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 10 września 2016

Malewski

herb Jastrzębiec

herb Ślepowron
 
Malewski h. Jastrzębiec (in. Boleścic), przydomku Bolesta i wywodzą się od tej starej rodziny mazowieckiej. Są jednego pochodzenia z Koziebrodzkimi. Nazwisko wzięli od swego dziedzictwa wsi Malewo w parafii Koziebrody, niegdyś w woj. płockim, w ziemi wyszogrodzkiej, powiecie sierpeckim. W obecnym podziale administracyjnym Malewo leży w gminie Raciąż, pow. Płońsk, woj. mazowieckim. W r. 1408 siedzą tam Boleścice, Aleksy i Piotr, których wymienia przywilej dany Jastrzębczykom tegoż roku przez książąt mazowieckich. Marcin, syn Jana, dziedzic na Malewie i Koziebrodach 1639 r. Malewscy byli elektorami 1648 r. z woj. płockiego, 1669 r. z woj. płockiego i ziemi wyszogrodzkiej, 1697 r. z ziemi dobrzyńskiej i ciechanowskiej, 1764 r. z woj. płockiego. Niektórzy członkowie tej rodziny już w początkach XVII stulecia przesiedlili się na Litwę. Podpisali elekcje 1632 r. z woj. wileńskim, 1697 r. z woj. brzeskim litewskim. Z nich: Szymon (zm. 1832), doktor filozofii, profesor prawa i ekonomii politycznej, rektor Uniw. Wileńskiego. Jego syn, Franciszek (zm. 1870), czołowy filomata i bliski przyjaciel Mickiewicza, później urzędnik carski, tajny radca, odznaczony Orderem św. Anny. Malewscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, 1782 r. w sądzie ziemskim lwowskim, 1842 r. w galicyjskim Wydziale krajowym, oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, niektórzy z herbem Ślepowron. 
Genealogia
(osób: 79)


Franciszek Hieronim Malewski
(1800-1870)

• ANTONI Malewski (ok. 1811-1852), s. Marcina i Katarzyny NN., burmistrz miasta Tarłów, pow. Opatów, obecnie woj. świętokrzyskie; jego synowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1853 r. z herbem Ślepowron; zm. Tarłów, lat 41 (Urus.; Szl. Król.; MK Tarłów); ż. (ok. 1835) Teofila Konarska (ok. 1815-po 1852); dzieci: Antoni, Franciszek Salezy.

• KAMILA Malewska (ok. 1820-4 V 1873), c. Justyniana i Polikseny Rudkowskiej; ur. prawd. Lwów, zm. tamże, poch. Cm. Łyczakowski (Bon.); m. Julian Ławrowski h. Sas (27 VIII 1819-5 V 1873), s. Grzegorza i Justyny Pacławskiej, działacz polityczny, poseł na sejm galicyjski, wicemarszałek tegoż sejmu; ur. Mszana, zm. Lwów, lat 53, poch. Cm. Łyczakowski (Bon.; PSB t.18/282).

Źródła: Kap. 263; Nies.; Szl. Król.; SGKP t.15 cz.2/295; Urus. t.10/148-149; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz