SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 30 września 2016

Łapiński

Łapiński h. Lubicz (in. Luba) vel Łapieński, na Podlasiu, pisali się z Łap w ziemi bielskiej. Kilkanaście wiosek w okolicy szlacheckiej noszących nazwisko Łapy, odznaczonych różnymi przezwiskami, jak Wity, Szołajdy, Pluśniaki, Bursięta, etc. etc., zamieszkanych było przez licznie już w XV wieku rozrodzoną szlachtę, przeważnie z rodu Lubów idącą. Pierwotnie nazywali się oni Łapami, w XVI wieku dopiero niektórzy zaczęli się pisać Łapińskimi i większość znaczna z czasem przy tym nazwisku została (Bon.). Jan, Mikołaj i Adam, synowie Michała Łapińskiego z Łap i Feliks, syn Mikołaja, mają sprawy w Lublinie 1580 i 1584 r. Feliks, czyli Szczęsny Łapa, jest dziedzicem części Łap Bursiąt 1581. Jan, syn Mikołaja i Mikołaj, syn Macieja, dziedzice Łap Baranków 1591 r. (Wyr. Lub.). Łapińscy licznie występują jako elektorzy królewscy. Podpisali m. in. elekcje 1669 r. z ziemią bielską, z woj. lubelskim, z ks. żmudzkim, 1697 r. z ziemią nurską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, w sądzie ziemskim pilznieńskim 1782 r., w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wołyńskiej w latach 1839-1896. Z nich: Andrzej, burgrabia krakowski, dworzanin królewny szwedzkiej Anny 1621, kupił Kruszyn 1622, został starostą hamersztyńskim 1623. Ignacy, członek Stanów galicyjskich 1828. 
Genealogia
(osób: 101)


• ANIELA Antonina Łapińska (ok. 1800-1855), c. Ignacego i Józefy Ankwicz; m. (1820) Jacek (Jacenty) Roch bar. Lewartowski h. Lewart (16 VIII 1795-III 1853), s. Michała i Dominiki Kornelii Niwickiej, oficer wojsk austriackich, a od 1831 oficer wojsk polskich w powstaniu listopadowym, odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari, po klęsce powstania emigrant we Francji; absolwent Akademii Wojskowej w Wiedniu; ur. Dobczyce, metryka tamże, zm. Orlean, na emigracji (Bon.; MK Dobczyce); dzieci: Rudolfina, Emilia – Lewartowscy.

• JULIAN Aleksander Łapiński (6 I 1818-24 VIII 1900), s. Jana i Teresy Piotrowskiej, przemysłowiec; ur. Jastków, parafia Garbów, pow. Lublin, zm. Warszawa, lat 82, poch. Cm. Powązkowski, kw. 33-IV-30, gr. rodz. (PSB t.18/211; Cm. Pow.); 1ż. (1849 Warszawa) Marianna vel Maria Heyzer, Hejzer (ok. 1829-23 IV 1849), c. Antoniego i Adelajdy Padowani; zm. Warszawa, lat 20; ślub w parafii św. Aleksandra (MK Warszawa: św. Aleksander); 2ż. (1850 Warszawa) Bronisława Honorata Rydzewska (17 VIII 1829-30 XII 1894), c. Ignacego i Ludwiki Zięteckiej; ur. Warszawa, chrz. 1829, zm. tamże, lat 65, poch. Cm. Powązkowski, kw. 33-IV-30; ślub w parafii św. Krzyża (MK Warszawa: św. Krzyż); dzieci: Tadeusz.

Źródła: Bon. t.15/179-182; Nies.; Szl. Król.; Strona internetowa rodziny Łapińskich h. Lubicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz