SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 9 sierpnia 2016

Moczulski

Moczulski h. Trzywdar vel Moculski, Moczudlski, Moczydlski, dom licznie rozrodzony na Podlasiu. Maciej i Stanisław, synowie Jana, dziedzice dóbr Moczudły Stare i Zalesie w ziemi bielskiej 1620 r. Jan i Michał, dziedzice dóbr Szmurły i Moczudły w ziemi drohickiej 1719 r. Obecnie wieś Moczudły – od której biorą nazwisko, występuje pod nazwą Moczydły i znajduje się w parafii i gminie Pierlejewo, powiecie Siemia- tycze, woj. podlaskim. Owe rozległe dobra z czasem uległy rozdrobnieniu. W XIX wieku obok wsi Moczydły Stare istniały ponadto Moczydły Pszczółki, M. Dubiny i M. Kukiełki. Ogółem wsie te liczyły w 1827 r. około 300 mieszkańców – drobnej i jak się wydaje różnoherbowej szlachty. Moczulscy byli elektorami 1632 i 1733 r. z woj. podlaskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji Zachodniej 1804 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Inni wylegitymowali się w Cesarstwie Rosyjskim, zapisani do ksiąg szlachty okręgu białostockiego. Niektórzy z nich podali za swój herb rodowy Gozdawę. 
Genealogia
(osób: 53)


• EUFEMIA Moczulska (ok. 1865-po 1888), c. Leona i Izabeli Gutkowskiej; ur. Garwolewo, parafia Czerwińsk n/ Wisłą, pow. Płońsk, woj. mazowieckie (MK Czerwińsk); m. (2 II 1888 Święcieniec) Teodor Kazimierz Szmagier (ok. 1860-po 1888), s. Józefa i Emilii Czajczyńskiej; ślub w parafii Święcieniec, obecnie gmina Słupno, pow. Płock, woj. mazowieckie, miejscowość: Kanigowo (MK Święcieniec).

• LEON Moczulski (ok. 1820-po 1865), s. Kazimierza i Zuzanny Wiercińskiej, właściciel dóbr Garwolewo 1862, parafia Czerwińsk n/ Wisłą, pow. Płońsk, woj. mazowieckie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1860 r. z herbem Trzywdar; ur. Cępkowo, parafia Radzymin, pow. Płońsk, woj. mazowie- ckie (Urus.; Szl. Król.; MK Radzymin, Czerwińsk); ż. (22 II 1846 Woźniki) Izabela Kordula Gutkowska (1828-po 1865), c. Antoniego i Rozalii Strubińskiej; ur. Leszczyno Szlacheckie, parafia Zagroba; ślub w parafii Woźniki, miejsco- wość: Przedpełce Kościołki (MK Woźniki); dzieci: Marianna, Damazy, Stanisław, Władysława, Wanda, Leon, Marcela, Eufemia.


Źródła: Bork. Sp. 258; SGKP t.6/563, t.15 cz.2/345; Szl. Król.; Urus. t.11/188; Żern. t.2/100.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz