SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 18 sierpnia 2016

Milewski

Milewski h. Jastrzębiec (in. Boleścic), rozrodzona rodzina na Mazowszu, z Milewa in. Mielewa w ziemi płockiej. Janusz, Piotr, Nasił, Świętosław, Wojciech, Paweł i inni zamieszczeni są na przywileju danym Boleścicom przez ks. mazowieckiego Ziemowita 1408 r. Wielisław z Milewa dostał w nagrodę zasług od Jana ks. mazowieckiego w 1415 r. dwadzieścia włók ziemi i lasu niedaleko Łomży, gdzie założył wieś Milewo. Są jednego pochodzenia z Brulińskimi. Byli elektorami 1669 r. z woj. krakowskiego, 1733 r. z woj. wołyńskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1789 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Jedna gałąź tego domu, osiedlona na Podlasiu i bardzo rozrodzona, od swego dziedzictwa wsi Kapice, wzięła nazwisko Kapica, inna zaś do tego nazwiska dodawała rodzinne Milewski, jako przydomek. Ci Podlascy Kapicowie-Milewscy zmienili nieco herb, kładąc na podkowie krzyż kawalerski złoty, a na tym jastrzębia; wielu też Jastrzębczyków Milewskich przeszło do herbu Ślepowron i na odwrót (Urus.). 

Źródła: Bork. Sp. 251; Kap.; Nies.; Pap.; Szl. Król.; Urus. t.11/72-73; Żern. t.2/88.

Milewski h. Ślepowron vel Korwin-Milewski, jedna z najliczniej rozrodzonych rodzin w Polsce. Nazwisko wzięli od wsi Milewo w parafii Krasne, powiat Przasnysz, woj. mazowieckie. Są niewątpliwie jednego pochodzenia z Krasińskimi oraz innymi rodzinami tego herbu z parafii Krasne. Michał z Milewa, w nagrodę zasług dostał w 1414 r. od ks. mazowieckiego Jana 30 włók gruntu na Podlasiu, w ziemi łomżyńskiej, nad rzeką Ruś, obecnie w parafii Puchały, na których założył wieś Milewo. Niektórzy od dóbr Piski w ziemi łomżyńskiej nazwali się Piskowskimi. Jedna gałąź używała przydomku Rączka. W XVII wieku już bardzo rozproszeni, byli elektorami 1669 r. z ziemi wiskiej i bielskiej, 1733 r. z woj. mazowieckiego, podlaskiego i płockiego. Z powiatem oszmiańskim podpisali konfederację olkienicką 1700 r. Z nich: Franciszek, szambelan królewski 1784. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji Zachodniej 1803 i 1808 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Inni wylegitymowali się w Cesarstwie Rosyjskim, w guberni wileńskiej, kowieńskiej, grodzieńskiej, a także w okręgu białostockim. Niektórzy z nich zostali wylegitymowani z herbami Korwin, Jastrzębiec i Pomian.  
Genealogia
(osób: 257)


• MARIANNA vel Marcjanna Milewska (ok. 1860-po 1887), c. Stanisława i Marianny Szeligowskiej; zamieszkała Gołasze Górki, parafia Kulesze Kościelne; m. (1887 Kulesze Kościelne) Kacper Kossakowski (ok. 1860-po 1887), s. Ignacego i Tekli Krajewskiej; zamieszkały Sanie Dąb; ślub w par. Kulesze Kościelne w dawnym pow. łomżyńskim, obecnie pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie (MK Kulesze Kościelne).    

• STANISŁAW Milewski (ok. 1770-1814/21), s. Józefa i NN., dziedzic części wsi Milewo, parafia Niedźwiadna, obecnie gmina Szczuczyn, pow. Grajewo, woj. podlaskie; jego syn, urzędnik sądowy w Łomży, następnie asesor sądu w Łęczycy, wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1844 r. z herbem Ślepowron (Urus.; MK Niedźwiadna); ż. (ok. 1800) Franciszka vel Urszula Franciszka Sarnacka (ok. 1780-po 1814), c. Stanisława i Anieli Danowskiej; 2v. żona (1821 Niedźwiadna) Zachariasza Marcina Ołdakowskiego, s. Pawła i Eleonory Przezdzieckiej, ślub w parafii Niedźwiadna, miejscowości: Sławc, Milewo (MK Niedźwiadna); dzieci: Józefata, Jakub, Jacenty, Florian.

Źródła: Bork. Sp. 251; Nies.; Urus. t.11/74-78; Żern. t.2/88.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz