SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 lipca 2016

Nienałtowski

Nienałtowski h. Nałęcz, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Nienałty w ziemi nurskiej, w większości rozrodzona szlachta zagrodowa. Obecnie Nienałty leżą w woj. mazowieckim, powiat Ostrów Mazowiecka. W XIX wieku Nienałty stanowiły rozległą okolicę szlachecką położoną na terenie gmin Zaręby Kościelne i Szulborze Koty. W jej obrębie mieściły się wsie Nienałty Brewki, N. Doniczki, N. Michny, N. Niestępowo, N. Szymony, gmina i parafia Zaręby Kościelne, oraz Nienałty Kuleszki, N. Załęgi, gm. Szulborze Koty, par. Andrzejewo. W 1827 r. wsie te łącznie liczyły ok. 400 mieszkańców. Nienałtowscy byli elektorami 1697 r. z ziemi nurskiej, 1733 r. z woj. mazowieckiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Maciej, burgrabia przemyski 1660. Adam, burgrabia nurski 1755. Piotr, burgrabia warszawski 1779. 
Genealogia
(osób: 52)


• ELEONORA Nienałtowska (ok. 1810-po 1832), c. Szymona i Katarzyny Sokolnickiej, dziedziczka części wsi Nienałty Kuleszki, parafia Andrzejewo, gmina Szulborze Koty, obecnie pow. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie; jej brat wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1841 r. z herbem Nałęcz (Urus.); ur. Nienałty Kuleszki, par. Andrzejewo (MK Andrzejewo); m. (1832 Czyżew) Benedykt Józef Konarzewski (ok. 1800-po 1832), s. Jana i Justyny Drągowskiej; ślub w parafii Czyżew, obecnie woj. podlaskie, miejsco- wości: Czyżewo Chrapki i Brzóski Brzezińskie (MK Czyżew).

• KONSTANTY Michał Nienałtowski (ok. 1825-1904), s. Leona i Tekli Czartoryskiej, urzędnik w Warszawie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1840 r. z herbem Nałęcz; zm. Brańszczyk, obecnie woj. mazowieckie (Urus.; Szl. Król.; MK Brańszczyk); ż. (1850 Czyżew) Izabela Urszula Tymińska (ok. 1827-17 VIII 1892), c. Józefa i Anny Godlewskiej; ur. prawd. Dmochy Sadły, parafia Czyżew, zm. Brańszczyk, uwagi: lat 65 lat (MK Brańszczyk); ślub w par. Czyżew, obecnie woj. podlaskie, miejscowości: Dmochy Sadły i miasto Warszawa (MK Czyżew). 

Źródła: Bork. Sp. 277; SGKP t. 7/101; Szl. Król.; Urus. t.12/114; Żern. t.2/134; Strona rodzinna Nienałtowskich online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz