SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 28 czerwca 2016

Oraczewski


Oraczewski h. Szreniawa (in. Śreniawa z krzyżem) vel Oraczowski, nazwisko wzięli od wsi Oraczew, w dokumentach Oraczewo, w powiecie łęczyckim, gminie i parafii Witonia. Wyszli jednak z Małopolski. Jedna gałąź pisała się z Przybysławic w pow. olkuskim, parafii Giebułtów, gdzie dziedziczyła już w XV wieku. Inna pisała się z Kupic z pow. kaliskim, skąd przeniosła się w Krakowskie w wieku XVI (Nies.). Oraczewscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 127)


• EMILIA z Przybysławic Oraczewska (1801-po 1836), c. Józefa i Krystyny Russockiej; ur. Pawłowice, par. Sędziszów, obecnie woj. świętokrzyskie, zm. Dobrenice, par. Bąkowa Góra (MK Sędziszów, Bąkowa Góra); m. (1832 Kraków, WNMP Mariacki) Daniel Hieronim Błeszyński h. Suchekomnaty (1786-1848), s. Jana i Teresy Bontani, właściciel wsi Dobrenice, parafia Bąkowa Góra 1837; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837; ur. Rożny, metryka w Radomsku, zm. Dobrenice (Bon.; MK Radomsko, Bąkowa Góra); 1v. żonaty (ok. 1810) z Barbarą z Przybysławic Oraczewską h. Szreniawa (ok. 1790-1827), c. Józefa i Krystyny z Brzezia Russockiej h. Zadora, siostrą rodzoną Emilii; dzieci: Celina (Maria), Helena, Władysław – Błeszyńscy.

• JERZY Oraczewski (ok. 1780-po 1843), s. Andrzeja i Rozalii Zielińskiej, urzędnik w Radomiu ok. 1843; razem z synem Adamem, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1843 r. z herbem Szreniawa (Urus.); zamieszkały Kielce 1829/34 (MK Kielce: Katedra); ż. (p. 1829) Bronisława Ankwicz h. Abdank (ok. 1800-po 1834); dzieci: Adam, Bronisław, Władysław.

Źródła: Bork. Sp. 292; Dw. Gen.; Dw. Teki; Łuszcz.; Nejm.; Nies.; PSB t. 24/151; SGKP t.7/570, t.9/202; Spis Szlachty Król. Pol.; Urus. t.12/367-370; Żern. t.2/158.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz